За десет години от 2007 до края на 2017 г. предприятията в Област Русе увеличават оборотите си с 93.4% до 8,5 млрд. лева. Произведената продукция се увеличава със 76.9% до 5 млрд лева, а добавената стойност се покачва с 86.7% до 1.6 млрд. лева. Данните, залегнали в проекта за изготвяне на Националната стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021-2027 г. бяха изнесени вчера от Областния информационен център.
Числата показват много добър ръст за русенската икономика, който средногодишно е около 6.8 на сто. Принос за него имат и растящите чуждестранни инвестиции, които за десетте години 2007-2017 се увеличават със 118% до 350 млн. лева. Както и усвоените еврофондове, тъй като само по програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Русенско са инвестирани 99 млн. лева. 
Но далеч не всичко по отношение на местната икономика е толкова розово, показват данните. Ръстът на добавената стойност е по-нисък отколкото в Разград и Габрово, т.е. в тези области успяват да правят по-печеливш бизнес. Разград ни изпреварва доста по увеличение на произведената продукция, а Габрово има три пъти по-висок ръст на чуждестранните инвестиции. А въпреки че местният бизнес продължава да инвестира в дълготрайни материални активи, оптимизмът му намалява и инвестициите през 2017-а са почти наполовина на тези през 2007 г. 
Този нарастващ песимизъм се дължи и на негативните прогнози относно пазара на труда. Служители за голям брой цехове и в момента липсват, а прогнозите са, че броят на работещите в областта до 2024 г. ще намалее с още 5 хиляди души. 
Спасение при тези тенденции за намаляващо трудоспособно население е създаването на по-високотехнологични производства и бизнеси, където човешкият труд се заменя с машини и носи по-висока добавена стойност, изисква по-малък, но по-висококвалифициран персонал и има възможност да изплаща значително по-високи заплати. В тази посока би трябвало да действа и финансирането от еврофондовете - за следващия програмен период парите за проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще се увеличат с 45% до над 1,6 млрд. евро. Този огромен финансов ресурс обаче остава непълноценно неизползван от местния бизнес, който трудно ражда иновации. Разходите на фирмите за научноизследователска и развойна дейност остават на символични нива - едва 14 млн. лева през 2017 г. Формулата за тях остава „мъничко за иновации, повече внос на техника за конкурентоспособност“.