Собственици на превозни средства с тегло над 3,5 т, които искат да разберат каква ще е таксата за изминато разстояние за техните обичайни маршрути, могат да получат бордови устройства от Агенция „Пътна инфраструктура“. Такива ще се предоставят безвъзмездно в четирите демонстрационни центъра в страната - в София, Пловдив, Варна и Русе. По този начин ще се тества електронната система за събиране на такси за платената пътна мрежа на база изминато разстояние (тол) в реална среда - с действително изминати маршрути с монтирани бордови устройства, съобщават от пътната агенция.
Собствениците на камиони трябва да попълнят регистрационна форма, която могат да открият на страницата на националното тол управление bgtoll.bg. Те ще получат точна ежедневна информация за платените сегменти от маршрутите на съответния камион.
Първоначалният обхват на платената пътна мрежа е 6050 км от общо 20 000 км републиканска пътна мрежа, за която в момента се плащат винетни такси. Въз основа на получените данни за изминатите тол сегменти и предложената от Агенцията тарифа на таксите, АПИ ще изчисли стойността на курса на превозното средство.
Понастоящем тол системата се тества чрез симулатор за виртуално пътуване на моторно превозно средство. Превозвачите могат да изчислят тол такса по примерни маршрути в четири демонстрационни центъра в София, Пловдив, Варна и Русе, където имат възможност да се запознаят и с маршрутните карти - услуга за предплатено пътуване по пътната мрежа.
Резултатите от тестовете с бордови устройства започват и ще бъдат публикувани на сайта bgtoll.bg.