Индексът на потребителските цени за ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%, съобщи вчера НСИ. Така само за месец обезценяването на парите компенсира средния доход от лихва по депозити за цели три години. Според данните на БНБ средният лихвен процент по срочните депозити в лева вече е 0,15% на годишна база. А дори и най-доходните депозити на пазара не могат да компенсират и половината от годишната инфлация, която в последните месеци се ускорява.
Месечната инфлация за октомври беше 0.8%, а  обезценяването на парите от началото на годината вече е 3.1%. За последния месец най-сериозно поскъпване се отчита при хранителните продукти - с 1.1%. Облеклото и обувките са увеличили цените си с 0.7%, развлечения и култура - с 1.1%, ресторанти и хотели - с 0.6%, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0.2%.