Обезщетение от 1372 лева и възпитателна мярка „предупреждение“ от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това е резултатът за двама тийнейджъри, които посреднощ решили да омаскарят магазин край Пантеона. Срещу тях започнало разследване, което впоследствие било прекратено и те се разминаха само с възпитателна санкция. Родителите им обаче бяха дадени на съд с настояване да платят за стореното от децата им.
Случаят е от 20 май 2017 година, когато между 21.30 и 1 часа двамата залели стълбището и ролетната щора на магазина с червена блажна боя. Почистването и ремонта на наклепаната щора обаче съвсем не излязло евтино - по думите на собственика на магазина това му струвало 1600 лева, а експертиза показала малко по-ниска сума - 1372 лева. Официалната сметка на вещото лице беше приета за справедлива за компенсация сума и две съдебни инстанции прецениха, че родителите не са се погрижили за възпитанието на децата си и трябва да се издължат на магазинера.