Един от най-красивите русенски храмове, който е копие на Златната църква във Велики Преслав, е в очакване най-после да започне ремонтът, който да я спаси от срутване и съсипване. Като „Утро“ многократно е писал, льосовите почви, върху които е изграден храмът, постоянно поддават и поради това конструкцията на сградата се уврежда, стените се попукват, а камбанарията все по-драстично се отделя от основната част на църквата. Богато зографисаната някога църква, за която иконописна красота е допринесъл и един от най-именитите художници в началото на миналия век Харалампи Тачев, днес е печална гледка: много от рисуваните библейски сюжети са напукани, от тях се ронят големи парчета, а част от стенописите вече са унищожени от влагата и деформациите. 
След година очакване да стартира обявеният от миналата Коледа за спечелен българо-румънски проект вече има шанс скоро да започне реално. На пресконференция вчера в студения и мрачен храм „Св.Петка“ комуникационният мениджър Светлин Симеонов разказа какво предстои да бъде направено. Проектът, който е на обща стойност от 1 499 991.21 евро, ще направи ремонт в три храма: русенските „Св.Петка“ и „Св.Георги“ и „Св.Пантелеймон“ в село Ведя, Гюргевска епархия. Водещ партньор е „Св.Петка“, която ще разполага с 800 000 евро. С тях ще бъде направено укрепване на основите и на конструкцията, ще се реставрират стенописите и ще бъде изграден експозиционен център, в който туристи ще разглеждат старинни религиозни книги, одежди, утвар. Всъщност главната цел по проекта е да се разработи обща стратегия за развитие на културно-религиозния туризъм, обясни Симеонов.  
В „Св.Георги“ също ще бъдат реставрирани стенописи, но ще бъде ремонтирана и ВиК инсталацията, поясни Светлин Симеонов. За там са предвидени около 200 000 евро. В румънския храм във Ведя акцентът ще бъде поставен също върху възобновяване на стенописите, които са дело на един от най-големите румънски иконописци Георги Татареску. 
Според новият председател на църковното настоятелство на „Св.Петка“ Станимир Велчев, който от месец юли тази година е сменил познатия и обичан от паството отец Веселин, ремонтните работи по храма могат да започнат през март. В момента се очаква становището на Националния институт за недвижимото културно наследство, а след това общинската управа трябва да издаде разрешение за строеж, което ще даде началото на същинската работа. Проектът трябва да приключи през януари 2022 година.