Появи се сериозен инвеститор, който иска да развива летателна дейност на летището в Щръклево и така Русе да се превърне в авиационен център за малки и средни летателни апарати. Това е фирма „Нетуоркс България“, която като летищен оператор миналия месец е внесла предложение до кмета Пенчо Милков и общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летището за срок от 30 години. 

Ние вярваме, че бъдеще за летището има. И считаме, че правилният път е подобряване на инфраструктурата и разкриване на училище за пилоти, което да служи на желаещите в града, както и в неколкомилионния Букурещ, казват от дружеството. 
Наред с това от холдинга имат и инвестиционно намерение за изграждане на хангар за съхранение на малки и средни летателни средства, които ползват летателната площадка. 
Подадохме уведомлението през септември, като по този начин ще продължим да подпомагаме развитието на летището. За целта искаме да закупим от собственика на земята част от парцела - 2-3 декара в близост до полосата или да ни бъде учредено вещно право на строеж на хангар с размери 2-3 дка срещу съответното заплащане, като предназначението на хангара ще бъде за съхранение и обслужване на малки и средни летателни средства, обясниха от „Нетуоркс“. 
Както е известно, холдингът разполага с два малки самолета клас Лайт и Ултра Лайт, които се ползват за служебни цели, а като базово летище фирмата ползва площадката в Щръклево. Към момента обаче тя е силно занемарена, руши се и почти не се използва по предназначение. Необходимо е финансиране, с което общината не може да се ангажира. 
Идеята на дружеството е да подпомагат развитието на летището, за да стане едно от основните за вътрешни полети, а след време и за международни. От управата на фирмата припомнят, че съдействаха активно пред Комисията за регулиране на съобщенията за получаване на регистрация за радиочестота за комуникация „въздух-земя“ за нуждите на летателната площадка. По техни проучвания това, което спира желанието за инвестиции в авиация и утвърждаване на летище Русе като център на авиацията, е липсата на подходяща инфраструктура, но от „Нетуоркс“ посочиха, че работят в тази насока. 
От общината обясниха, че „Нетуоркс България“ може да инициира предложение за възлагане на концесия на летището в Щръклево в качеството на икономически оператор, като то трябва да включва обосновка и финансово-икономически анализ, каквото е изискването за процедурата. 
В момента дружеството вече е в процес на изготвяне на финансово-икономически анализ и обосновка на концесията, като се очаква в началото на новата година предложението да бъде внесено за обсъждане и разглеждане.

Малайзийци заявиха интерес
за голям логистичен парк

Инвестиционен интерес към изграждането на голям логистичен парк с летище край Щръклево прояви през август малайзийската компания „Eonmetall Group Berhad“, която има представителство в България. Идеята е да се направи цялостна реконструкция и модернизация на сградите и запазване на съществуващата писта. Очакванията са стойността на проекта да е около 2 млрд. лв. В тази връзка фирмата инициира процедура за издаване на сертификат за клас инвестиция от Българската агенция за инвестиции.