С енергия от слънцето се зареждат вече акумулаторните локомотиви в базата на „Експрес сервиз“ край „Образцов чифлик“. Изградената на покрива на едно от халетата соларна централа е с мощност от едва 30кВ, но това е достатъчно за напълно зеленото зареждане на 2 локомотива ES1000. Към момента жп маневрите в завода се извършват напълно екологично, без отделянето на каквито и да е емисии, съобщиха от русенската фирма. 
Идеята да се произвежда електричество от слънцето е тясно свързана с цялостната концепция на компанията за зелени и чисти жп маневри, за по-чист и екологичен транспорт. Като водещ европейски локомотивен завод фирмата отдавна работи за една по-добра, устойчива и зелена индустрия, с по-добър микроклимат за хората.
Производството на ток от възобновяеми източници е допълнение към концепцията за използване на акумулаторни локомотиви в жп маневрите. Тези машини навлизат все по-масово в индустрията, а с новата инвестиция „Експрес сервиз“ допринася тяхното „гориво“ да бъде възобновяемо, щадящо планетата и всички хора.
Русенската фирма планира през 2020, да започне и издаването на собствени зелени сертификати на индустриалните клиенти, използващи акумулаторните й локомотиви. За всеки локомотив, закупен със зелен сертификат от завода (опция към локомотива), ще се инсталира определена мощност соларна централа. Тя ще бъде достатъчна, за да гарантира, че даден локомотив ще потребява електроенергия, чието еквивалентно количество е проивеждано в завода в Русе.
Тази система от зелени сертификати е световна новост в жп транспорта. Концепцията ще позволи на индустриалните ни клиенти да са уверени и горди, че жп маневрите им се извършват запълно екологично, без какъвто и да е отпечатък върху планетата. Това е правилният път пред всяка отговорна и устойчива индустрия, коментира зам.-управителят на „Експрес Сервиз“ Цветелин Колев.