„Политическата коалиция, която ме издигна за кмет, няма мнозинство в общинския съвет и е необходимо всяко предложение да бъде аргументирано. Споровете са изключително полезни, но интелигентността и опитът са тези, които показват пътя, по който ги решаваме. Със създаването на комисията, която стана повод за дебат, считам, че взехте мъдро решение, защото това дава свобода на хората да изразят мнението си свободно“, каза кметът Пенчо Милков в края на вчерашната сесия.
Той отбеляза, че моментът да се изправи отново на банката, след като две години и 8 месеца не е бил в залата, е много емоционален. Милков подчерта, че работата му с общинския съвет ще бъде бърза, професионална и изключително уважителна. 
„Вратата ми е отворена за всеки гражданин и за всеки общински съветник по въпросите, които ви поставят гражданите и имате необходимост от решаване. Нека не политизираме споровете, а да бъдем уважителни един към друг. Разчитам на всеки един от вас за съвместна работа“, обърна се кметът към общинските съветници, а след изказването му последваха аплодисменти.