„Електроразпределение Север“ започва подготовка за нов начин за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа. От 1 юли 2020 г. небитовите клиенти няма да...