„Електроразпределение Север“ започва подготовка за нов начин за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа. От 1 юли 2020 г. небитовите клиенти няма да заплащат фиксирана цена за достъп както досега, а тя ще се изчислява по формула въз основа на заявената необходима и реално потребената мощност. Така за да получат възможно най-ниската цена, фирмите ще трябва горе-долу точно да прогнозират нуждите си от електроенергия и да ги заявяват предварително. 
Този подход вече се прилага от другите две големи електроразпределителни дружества в България, както и от мрежови оператори в други държави от Европейския съюз, като Великобритания, Германия, Австрия, Нидерландия и др. Цената за достъп за небитовите клиенти следва да бъде утвърдена от КЕВР и ще се прилага от началото на новия ценови период, т.е. от 1 юли 2020 г. 
Новият начин на ценообразуване отразява както възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, така и задължението на „ЕРП Север“ да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса. Данните за предоставената мощност и тяхното управление са от определящо значение за качествената доставка на електроенергия, казаха от дружеството. 
„ЕРП Север“ приканва клиентите си до 31 декември 2019 г. да потвърдят мощността за всеки един обект или да посочат актуализирани данни за предоставената мощност. Небитовите клиенти ще получат писма-уведомления за актуализация на своите данни, след което, в случай че е необходима промяна, те ще имат възможност до края на годината да заявят процедура по увеличаване или намаляване на мощността по имейл чрез квалифициран подпис или в Центровете за обслужване на клиенти на компанията.