Дистанционно отчитане на топломерите в някои райони на града въвежда „Топлофикация“. След обществена поръчка дружеството е закупило 224 броя ултразвукови топломери за абонатни станции и система за тяхното дистанционно отчитане, доставени от „Сименс България“. С това Русе става първият град, който ще отчита дистанционно изразходената топлоенергия. Новите ултразвукови топломери на Сименс са в процес на въвеждане в експлоатация, като 40% от тях вече са монтирани в абонатните станции. Технологията е приложима както за обществени сгради, така и за битови абонати.
Ултразвуковите топломери за абонатни станции са от ново поколение, с вграден радио модул 868 MHz за предаване на данни. Те ще заменят част от настоящите уреди в града, които са в експлоатация повече от десетилетие. Целта на използването на съвременната технология е да се осигури коректност при събиране на данните, пестене на време на служителите на „Топлофикация“, както и избягване на субективните грешки при отчет.
Системата за дистанционно отчитане към топломерите включва преносим терминал, антена и софтуер за дистанционно събиране на данни. Монтираните в топломерите радио модули отговарят на стандарт EN13757 и са съвместими с комуникационен протокол OMS /Open Metering System/. Всички измервателни устройства на различни производители, отговарящи на този протокол, изпълняват изискването за преносимост на данни между фирмите, т.е. всяка фирма производител на топломери за абонатни станции може да отчита уреди от друг производител.
„Сименс България“ проведе и специално обучение за „Топлофикация Русе“, за да запознае екипа с новия начин на събиране на данни. Обучението включваше и практическа част - събиране на данни на място, от различен тип обекти - детска градина, банка, хотел, административни и жилищни сгради.