Лихвите по ипотечни кредити се покачват леко през октомври, но те остават по-ниски от темпа на поскъпване на жилищата. Това показва сравнението между данните на БНБ и Националната статистика.
През октомври средният лихвен процент по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева бележи леко повишение с 0.02 процента до ниво от 3%. Лихвите по ипотеките в евро отчитат по-силен ръст от 0.25 пр. п. спрямо предходния месец и достигат 3.69 на сто.
Въпреки нарастването на лихвите обаче, годишният процент на разходите по левовите жилищни кредити, който включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, се понижава с 0.01 пр.п. и достига ново рекордно дъно от 3.38 на сто.
При жилищните кредити в евро той нараства от 3.81% през септември на 4.17% през октомври.
В същото време последните данни на статистиката показват годишно поскъпване на жилищата в Русе с 4.7%, като цените на новото строителство се покачват с 3.7 на сто, а на старото - с 4.8%. За последните 5 години покачването е с 33 на сто или с почти 6% годишно. Ако тази тенденция се запази и в следващите години, покупката на апартамент с кредит става по-изгодна от спестяването на пари с цел бъдеща покупка, особено при почти нулевите лихви в банките. Но при ипотечен заем със срок от 20-30 години бъдещето никога не е ясно, тъй като финансовата ситуация може много лесно да се промени в твърде неблагоприятна посока.