През декември 2018 г. средният лихвен процент по  жилищните кредити в левове  се понижава с 0.41 процентни пункта до 3.25%, а по жилищните кредити в евро - с 0.47 пр.п. до 3.63%, показват оповестените вчера данни на Българска народна банка. Така лихвите по жилищни заеми вече се доближават плътно до инфлацията, която се движи около 3% годишно. А последното годишно поскъпване на жилищата в Русе е с 6,6%, така че ако данните на статистиката са верни, купувачите на апартаменти са направили верен избор.
За последните три години жилищата в областта са поскъпнали с над 25 на сто, което също е доста над средните лихви по кредити. За по-дълъг период обаче тази тенденция най-вероятно ще се промени, тъй като очакванията са лихвите вече да вървят нагоре. А русенски брокери на недвижими имоти споделят за изключително слабо търсене на жилища, чиито цени при постоянно намаляващо население трудно могат да растат.  
Сега засега обаче лихвите по заеми продължават да падат., дори с отчитане на допълнителните такси. През декември 2018 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо декември 2017 г. с 0.44 пр.п. до 3.57%, а по жилищните кредити в евро - с 0.50 пр.п. до 3.94%. Същата е тенденцията и при потребителските заеми - средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през декември 2018 г. в сравнение с декември 2017 г. намалява с 0.05 пр.п. до 8.00%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.66 пр.п. до 7.15%.