Четири фирми, сред които полски и чешки производители, заявиха интерес да доставят 15 тролея и 20 електрически автобуса за нуждите на община Русе. Това стана ясно, когато бяха отворени офертите по обществената поръчка, обявена от "Общински транспорт Русе". За електробусите ще се състезават софийската фирма "Биофрог ЦЗ" и столичният консорциум "Екселор Елбус". Оспорвано ще бъде съревнованието и за доставката на тролейбусите, където документи подадоха полската компания "Соларис" и чешката "Шкода Електрик", 
За покупката на новите превозни средства са предвидени 43 548 000, като за електробусите ще бъдат похарчени 26,4 млн. лв., а за тролеите - 17,1 млн. лв. Както е известно, за зелените превозни средства общината получи парите по проект на оперативна програма "Околна среда", който се изпълнява в партньорство с "Общински транспорт". 
Предстои специална комисия да разгледа ценовите предложения в офертите, както и да огледа изпълнени ли са специалните технически изисквания за превозните средства. При класирането на участниците цената ще има само 40% тежест. Другите показатели са свързани с гаранционните условия и енергийните разходи. 
По задание електробусите трябва да са 10-метрови, с 65 места, от които 20 седящи. Тролеите трябва да са дълги по 12 м и да са със 70 места, от които 25 седящи. Превозните средства трябва да са достъпни за хора с увреждания и да имат климатици. За обслужването на новите превозни средства ще се монтират 24 станции за зареждане, от които 20 са за бавно зареждане, а четири за бързо, като доставката и монтажът им също са част от обществената поръчка. По проекта ще бъдат изградени и системи за видеонаблюдение и за информация на пътниците в реално време. Фирмите трябва да предложат и гаранционни срокове за тролейбусите от 2 до 3 години, а за автобусите и зарядните станции - минимум две години и максимум четири.