Три от осемте къщи за гости, изградени в Русенско с финансиране от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г., ще трябва да върнат всички средства. Това става ясно от публикувания на сайта на ДФ "Земеделие" Предварителен списък на бенефициерите, на които към 15.11.2019 г. е открито производство за налагане на 100% санкция.

Най-сериозно изглежда нарушението на ЕТ „Биогло-Бахтие Ахмедова“, която е получила 339 501.69 лв. за изграждане на База за селски туризъм в Глоджево. Интересното име там не е на собственика Бахтие Илиязова Ахмедова, а на прокуриста Недим Хаджинедим Генджев - син на бившия главен мюфтия Недим Генджев. От данните в информационната система „Апис“ не личи едноличният търговец да развива някаква дейност. Фирмата няма публикувани финансови отчети, а дълги години осигурява само един човек. Едва през тази година, когато гръмна скандалът с къщите за гости, служителите се увеличават на трима. Бахтие Ахмедова няма друг бизнес, но преди няколко години е прехвърлила на Генджев друга фирма - „Сън Енерджи Проджект 2009“. Дали дамата е истински собственик или просто бушон, който да изгори вместо действителния, на този етап не може да се каже. 
Това не е първото появяване на името на Генджев-син в спорни имотни сюжети. През 1997 г., след свалянето на Недим Генджев-старши от поста главен мюфтия, той изненадващо се оказа наемател на хотел „Балкан“ по договор, подписан с баща му. Мюсюлманското настоятелство успя да си го върне чак през 2007 г., като междувременно заяви, че дотогава 10 години приходите от имота са отивали в джобовете на Генджеви. През 2006 г. Генджев-младши бе обвинен от Главното мюфтийство, че с неистински документ от баща си е изтеглил на два пъти 645 000 лева и 120 000 щатски долара. Докато законът още нищеше дали това е престъпление, или не, Генджев-син бе назначен за член на Комисията за финансов надзор, което скандализира инвестиционните среди. Но финансите явно му се отдават, тъй като той има участие в редица фирми, които се занимават не само с туризъм, но и с търговия с автомобили, производство на части и др. 
Евросубсидията от 58 592.19 лв. ще трябва да връща „Слънчево Алби“ ЕООД. Дружеството е получило средствата за ремонт и модернизация на къща за гости „Вила Слънчево“ в Писанец. Собственик на това дружество е Детелина Димитрова Драгиева, а управител - Ангел Иванов Ангелов. 
Третата санкционирана фирма е „Натура Дивина“ ЕООД, получила 98 058.94 лв. за изграждане на „Каза Дивина“ - място за отдих и презареждане /селски туризъм, включително-организиране на туристически атракции (напр. посещения до забележителности, излети, преживявания). Неин собственик и управител е Добрин Момчилов Добрев. 
Този списък с нарушители, оповестен от ДФ „Земеделие“, е предварителен, така че в него могат да лъснат и други. От проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., към момента са обработени резултатите за 276. По тях са открити 253 производства, така че в над 90% от случаите са намерени нарушения. 
Общата стойност на санкциите е за 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента, са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции, съобщават от фонда.
 Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения са за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.