Много скромен, с едно изключение, е бизнес профилът на деветте общински съветници от ВМРО. Портфолиото на активните в икономическо отношение включва изработване на проекти, развъждане и отглеждане на риба, търговия на дребно, извършване на различни сделки. Половината от тях обаче са ангажирани с дейността на различни неправителствени организации. 
Един от знаковите бизнесмени в групата и единственото изключение с богата бизнес биография е Пламен Цветков, който притежава няколко фирми с различни дейности. Той е управител и собственик на "Съвременни системи Инвест" ЕООД, която се занимава с инженеринг, производство, предприемачество, маркетинг, търговия, сделки с лицензии и интелектуална собственост, лизинг, комисионни сделки. Другата му фирма "Съвременни системи" ЕООД също е с широк спектър от дейности - проектиране във всички фази, включително изработване на проекти за строителство, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, като извършва също преводи, различни сделки, посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Цветков е управител и съдружник с 99% дял в "Бул Фиш" ООД, която се занимава с развъждане и отглеждане на риба и аквакултури и стопанисване на водоеми. Фирмата е със седалище в двемогилското село Острица. Съветникът е управител и в "Метан Трейд" ООД, която извършва различни видове услуги и сделки, като фирмата му "Съвременни системи" ЕООД е съдружник с 50% дял. Той е и един от собствениците с 25%, колкото имат и другите трима, в непререгистрираната фирма "Даная Грейн" ООД за отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури. Цветков е активен и в неправителствения сектор. Той е управител в сдруженията "Клуб Икономика-2000" и "Професионалисти за просперитет на Русе". Наред с това е председател на Управителния съвет на "Ловно-рибарско дружество Филип Тотю-Русе" и е част от управителния съвет на сдруженията "Помпена станция". 
Извън бизнеса е младият адвокат и председател на общинския съвет Иво Пазарджиев. Той е част от Управителния съвет на Русенско младежко сдружение, а от 2016 е председател на сдружението на собствениците в блок 4 на улица "Юндола" 2. 
Без действаща фирма е и председателят на групата на съветниците Асен Даскалов, който е ново лице в общинския съвет. Той обаче е част от Съвета на директорите на Пристанищния комплекс. Даскалов е активен и в неправителствения сектор като част от колективния орган на управление на фондация "Българско общество" и на народно читалище "Гоце Делчев 2009".  
Най-младият член на общинския съвет Траян Тотев се е отдалечил от бизнеса през 2017, когато за първи път стана общински съветник на мястото на починалия Валери Матеев. Тогава той е прехвърлил дела си на един от съдружниците в българо-румънската фирма "Еуро-Парк РО" ООД, която е с доста разностранна дейност и е със седалище в Габрово. 
По-скромно в бизнеса е представен инженер Димитър Димитров от НФСБ, който има магазин за хранителни стоки в Мартен, а срещу името му фигурира ЕТ "Тандем-Димитър Димитров" с широк предмет на дейност. 
И присъединилият се към ВМРО Кънчо Йорданов от Българска социалдемократическа партия има само едно ЕТ "Кънчо Асенов-Лиско", също с разнообразна дейност. 
Сред новите лица в общинския съвет е и Луиза Попова, която според данните във фирмения регистър е извън бизнеса. Срещу името й в регистъра е вписано, че участва в Съвета на директорите на общинското търговско дружество "Общински транспорт Русе 1", което се явяваше компания майка на "Общински транспорт Русе" АД. През май обаче имаше процедура по преобразуване под формата на вливане, като цялото имущество на "Общински транспорт Русе 1" премина към "Общински транспорт Русе" АД, а Попова вече не е част от Съвета на директорите му.
Шефката на просветния инспекторат Росица Георгиева също е без действаща фирма. Тя е ангажирана само с неправителствения сектор, като е член на църковното настоятелство на храма "Всех Святих".
Няма информация за бизнес активност и при Владо Владов, който като Георгиева ще бъде втори мандат общински съветник. Той единствено е част от Управителния съвет на Ротари клуб "Русе".