Още по време на първата сесия на общинския съвет ще настоявам да се сформира комисия от общински съветници и експерти, която да заседава публично пред обществеността. Работата й ще бъде да събере цялата достоверна информация за качеството на въздуха и да изслуша всички компетентни органи и заинтересовани страни. Това е първият официален ангажимент като кмет на Пенчо Милков, поет в отговор на жалба от граждани по един от най-проблемните за града въпроси.
Писмото е изпратено още до европарламента, министър-председателя Бойко Борисов, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и областния управител Галин Григоров. Зад него стоят членове на фейсбук групата "За чисти въздух и вода", в която редовно се обсъждат тревожни екологични проблеми на Русе, а членовете й са сред дежурните, които подават сигнали до РИОСВ и 112 за замърсявания и са сред организаторите на протестите срещу обгазяването.
В отговора си Милков посочва, че при необходимост би се обърнал към национални и международни експерти и че лично се заема да запознае българските евродепутати с казуса.
В жалбата гражданите отново изразяват своите тревоги за качеството на въздуха и притесненията как той се отразява на здравето на хората в Русе. Те настояват за адекватни и бързи мерки. Посочват, че според тях сред основните виновници за проблема са промишлените производства, тъй като градът е с висока концентрация на химическа индустрия. Изтъкват се и неприятните последици от горенето на стърнища в Румъния, при което градът потъва в пушек и от небето валят сажди.
Оплакващите се описват в писмото си редовните протести, които се организират по проблемния въпрос, както и сигнализирането на не една и две институции, включително и на европейско ниво. Припомнят кореспонденцията си с евродепутата Светослав Малинов, който отправи питане пред Европейската комисия в края на 2015 година. Тя пък излезе със становище, че отговорност по казуса носи българското правителство, съдебната и местната власт. Въпреки всичките техни активни действия, продължили 7 години, според екоактивистите подобрение в качеството на въздуха няма. Напротив - според тях състоянието на атмосферната среда става по-лошо и към обичайните зловония на бакелит се добавят още тежки миризми, сред които на ацетон и смола. Затова молят да се оповести информация по какъв начин се измерва качеството на въздуха, дали РИОСВ спазва методиката за вземане на проби и разполага ли с постоянни и актуални данни за качеството на въздуха. Жалбата си завършват с призив за наказване на виновниците и ежедневен мониторинг на състоянието на атмосферата.
Подобно писмо бе изпратено през септември до областния управител Галин Григоров, който предприе на пръв поглед същите мерки, каквито и Милков обещава. Сформирана бе комисия с експерти от РИОСВ, РЗИ, Инспекцията по труда, областна и общинска администрация, които направиха внезапни проверки на спряганите за замърсители производства - "Монтюпе", "Лубрика" и ТЕЦ. Нередности, свързани с обгазяване и наднормени емисии на вещества, така и не бяха засечени. Затова проверяващите заключиха, че виновник между трите дружества не може да се търси, но изтъкнаха, че подобни контроли трябва да продължат и да се обхванат други производства.