Макар само шестима от 15-те общински съветници в групата на местната коалиция на БСП да са бизнес активни, сред тях са едни от сериозните русенски бизнесмени. Осем от избраниците пък са ангажирани с дейността на обществени организации, а за трима няма информация да притежават фирми еднолично или в съдружие и да участват в сдружения и асоциации. Това показва справка в информационната система "Апис".
Лидерът на БСП в Русе Пламен Рашев и дългогодишен общински съветник е регистриран още през 2006 като земеделски производител на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури в землището на боровското село Горно Абланово. Освен това той е управител на фирма "Сокс БГ" ООД, която се занимава с производство на чорапи и чорапогащи. В нея Рашев е един от собствениците с 5% дял. Наред с това е прокурист на акционерното дружество за производство на чорапи "Фазан". Той е един от собствениците на ДЗЗД "Зора" с 9% дял, колкото имат и останалите съдружници, като там Рашев е и един от тримата управляващи. Преди години Рашев е имал дял и във фирмата за търговия "Нике", който през 2009 е прехвърлил на един от съдружниците, който става и едноличен собственик. 
Сред известните русенски бизнесмени, които са част от групата на БСП, е областният лидер на АБВ Валери Иванов. Освен собственик на Дунавски драгажен флот, той има и други бизнес участия. Собственик е на акционерно дружество "ДДФ-Инвест", което се занимава с добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали. Иванов има и 40% дял в "Бидра" ООД, което е в сферата на корабоплаването и търговията. Като един от асовете в драгажните дейности по Дунав той е член и на две браншови организации - Българската асоциация на дунавските драгажни предприятие и Българска дунавска камара.
В групата на БСП е и още един от членовете на АБВ - хирургът д-р Милко Костадинов, който също като Иванов кара втори мандат в общинския съвет. Той има 50% дял в семейната фирма "Витадар Борисов" ООД, която се занимава с търговия на дребно в неспециализирани магазини, като има и клон в смолянската община Баните. Д-р Костадинов е съдружник и в другата семейна фирма "Медицински център Витадар Консулт", която осъществява специализирана извънболнична помощ. Собственик и управител е и на амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия. 
Още един бизнесмен от АБВ ще бъде част от групата на БСП в новия общински съвет. Това е Йовчо Смилов, който е регистриран още през 2006 като земеделски производител на лозови и овощни насаждения в боровското село Екзарх Йосиф. Той притежава 50% дял в семейната фирма "Гера" ООД, която развива търговска, посредническа, комисионна и транспортна дейност. 
Сред новите лица в групата на БСП е и координаторът на партията за Русе Деница Иванова. Тя е регистрирана като застрахователен агент още през 2006. През септември тази година пък е прехвърлила дяловото си участие във фирма "Делия Прима" ЕООД с широк предмет на дейност, на която е била собственик и управител. Срещу името на съветничката в "Апис" фигурира и ЕТ "Дея", чийто фокус основно е в търговията. 
Ново лице е и офталмологът д-р Гергана Николова, която е собственик и управител на амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по Очни болести.
Ректорът на Русенския университет и председател на предходния общински съвет проф.Христо Белоев е активен само в неправителствения сектор. Той е председател на сдружение "Регионален академичен център" и на Съюза на учените в Русе. Част е от Управителния съвет на Индустриален клъстер "Селскостопанска техника" и на Асоциацията за устойчиво земеделие, членува и в столичните сдружения "Дигитална коалиция" и Асоциация по интелигентни системи. 
В полето на образованието е съсредоточен и директорът на училище "Ангел Кънчев" Енчо Енчев, който също няма бизнес интереси. Той единствено участва в управлението на Сдружението на директорите в средното образование в България. 
От няколко години извън бизнеса е и най-възрастният член на общинския съвет - 72-годишният съветник Тодор Койнов, който е представител на партията на Велизар Енчев "Българска пролет". През 2012 адвокатът е прехвърлил дяловото си участие в "Риъл Истеит-Русе", която е с широк предмет на дейност. В момента той участва в Националното сдружение на местни обществени съвети и в сдружение "Общо събрание за решения на населението в община Русе".
Две от дамите, които заемат места в групата на БСП в новия общински съвет, също са без собствен бизнес и фигурират само като участници в неправителствения сектор. Това са Диана Ласонина, която е зам.-председател на сдружение "Дунавско сияние", и Елисавета Досева, която е председател на сдружение "Клуб по ловна стрелба - Ефор". Сред новите лица в местния парламент е и известният актьор Косю Станев, който единствено е председател на сдружение "Завинаги заедно" в Разград, където беше директор на местния театър. 
При двама от дългогодишните общински съветници Александър Неделчев и Иван Иванов не фигурират никакви данни за бизнес интереси или участия в неправителствени организации.
Няма данни да се е впускал в частния бизнес и присъединилият се към групата на социалистите Веселко Цветков от БДЦ. Специалистът в "Топлофикация Русе" ще бъде втори пореден мандат в общинския съвет.