Производство на тестени закуски в мръсно помещение, с трайни мазни отлагания и прах по оборудването, където състоянието на стените и подовете било видимо окаяно, тъй като по тях имало мухъл и паяжини. На тази гледка станали свидетели инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните, които на 22 март тази година отишли на проверка в хлебозавода.
Заради нелицеприятното, а и недопустимо за хранителен цех, състояние контрольорите санкционирали дружеството с 1000 лева. От "Хлебозавод Русе-2" ЕООД обаче оспориха глобата като подчертаха, че става въпрос за маловажен случай и затова наказанието им трябва да се отмени.
"Очевидно изключително замърсените прибори, оборудване и помещения за производство на тестени закуски води до замърсяване на самите тях, а съответно и до консумацията им от неограничен кръг хора с всички произтичащи от това многобройни и непредвидими за човешкото здраве последици", посочи в мотивите си Районният съд и потвърди наложената санкция, но решението може да се обжалва пред още една инстанция.