Викторина с въпроси на правна тематика приключи само с верни отговори и гражданският съдия Антоанета Атанасова постави символична отлична оценка на участвалите в препитването ученици. Това стана по време на срещата на магистрата с осмокласници от Математическата гимназия, след която всички ученици си тръгнаха с по един екземпляр от Конституцията, брошури и календар с логото на Окръжния съд. 
На децата бе изнесена лекция относно правата и задълженията на всички граждани, включително и на непълнолетните като тях. Научиха и, че ученици над 10-годишна възраст могат да бъдат изслушвани от съдия.