Ново палене на стърнища в Румъния предизвика напрежение в Русе. Снимки в интернет показаха огромен облак дим на северния бряг на Дунав. 
Причината за задимяването е запалване на стърнища в община Малу, стана ясно след разговори на областния управител Галин Григоров за проблема с румънски колеги. 
Кметът на общината Еужен Шоава е поел ангажимент да бъде изпратена пожарогасителна техника в района и да бъдат предприети мерки за навременното овладяване на ситуацията.
Димният облак е само на територията на Румъния и предвид посоката на вятъра, няма опасност от задимяване и превишаване на допустимите норми на чистотата на въздуха в Русе, посочиха от областната управа.
На ситуацията реагира и Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Заради постъпилите оплаквания за неприятни миризми е направен извънреден мониторинг на въздуха между 29 и 31 октомври с пристигналата за целта мобилна станция от Пловдив. Тя е била разположена в двора на завод "Арда" по ул."Николаевска", а данните са показали, че няма превишения на нивата на органични замърсители.
Станцията е оборудвана с допълнителни анализатори за измерване на специфични органични замърсители като бензен, толуен, орто-, мета- и параксилени. При средночасова норма за толуен от 500 микрограма на кубичен метър максималната измерена стойност за периода е била 4 микрограма. Резултатите от орто-, мета- и параксилени показват също ниски стойности от 2 микрограма на кубичен метър при средночасова норма от 200 микрограма, съобщават от РИОСВ.