50 на сто от хората, лежали в болница, са доплащали за медицинска помощ. 19% от тях са плащали за изследвания, 15 на сто - за лекарства, 13% - за консумативи. Това сочат данните на социологическо проучване на агенция "Тренд", проведено сред 1006 души в периода 11-18 октомври.
 Най-много хората са доплащали за диагностика и изследвания. Хората са негативно настроени към здравната система, давайки й средна оценка 3. Основните проблеми са ниското качество на лечението, високото доплащане за медицински услуги и лекарства, липсата на медицински кадри и лошото състояние на болниците.
45 от българите обясняват лошото състояние на здравеопазването с лош контрол в системата и в съответните институции и органи, а само 29% - с недостатъчно финансиране. 
40 на сто са удовлетворени от здравното обслужване, а 53% не са удовлетворени.