Общо по 722 случая на деца, които се нуждаят от различен вид помощ и подкрепа, са работили социалните работници в отделите "Закрила на детето" в четирите дирекции "Социално подпомагане" в Русенска област. Това съобщи главният експерт в регионалната социална дирекция и в момента изпълняващ длъжността директор на РДСП Снежана Георгиева. Тя направи анализ на дейностите по подпомагане на деца в риск в дирекциите в Русе, Бяла, Две могили и Ветово. 
По най-много случаи - 441, са работили социалните работници в Русе, посочи Георгиева. При 281 деца специалистите са помогнали, като са предотвратили изоставяне на бебета след раждането им, работили с непълнолетни бъдещи майки и родилки, помагали са при случаи на родителско отчуждение. Навременна е била намесата на работещите в ДСП-Русе и в ситуации, когато деца не посещават занятията в училище, а също и при семейни кризи и други проблеми, които се отразяват на детската психика и поведение. През септември в дирекцията в Русе са постъпили 45 сигнала за деца в риск, от тях се работи по 12 случая в общините Русе и Сливо поле, каза Снежана Георгиева. 
Случаите с деца с проблеми, по които през септември са работили социалните в Бяла, са 135, като част от момчетата и момичетата са настанени в семейни центрове. В отдела "Закрила на детето" там през деветия месец на годината са постъпили 22 сигнала за деца, като хубавото е, че няма случаи, свързани с насилие. 6 от сигналите са поредни - за вече известни на социалните работници  проблеми, 3 са новите ситуации. А при проверка след 7 от обажданията не е бил установен риск за детето. 
В отдела в ДСП в Две могили на вниманието на специалистите са били 94 случая с деца от общините Две могили и Иваново, които се нуждаят от специални грижи и внимание. Във Ветово тревожните случаи с деца са най-малко - едва 52. Там социалните полагат грижи и за осем непълнолетни майки, които живеят на семейни начала с пълнолетни ветовчани. Етническите нагласи там са такива, че няма как да се преодолее този проблем с ранното забременяване на момичета, които по силата на определени традиции твърде рано стават майки, коментира Снежана Георгиева. Тя увери, че социалните оказват постоянно помощ в такива случаи. Обикновено когато момичетата навършат 16 години, те сключват брак със съгласието на родителите си и вече излизат от рисковата група, обясни тя. 
И спря вниманието си на децата, настанени в професионални приемни семейства. В община Русе има 19 деца, които са намерили дом при професионални приемни родители, сключили договор с общината. През септември още едно дете е било приютено в такъв временен дом. Други 88 деца пък са настанени при близки роднини в общините Русе и Сливо поле, а социалните ги посещават, за да се уверят, че всичко е наред. 
В Бяла децата в професионални приемни семейства са значително повече - 29. Това се обяснява с факта, че често пъти тази услуга в Бяла се ползва и от деца от други съседни общини, които са в чертите на съседни области, обясни Снежана Георгиева. В Две могили приемна грижа помага на 8 деца, а във Ветово не са  констатирани такива случаи. 
Приемната грижа е вариант, който много хора започват да ценят все повече, каза Снежана Георгиева. И разказа за случай в Русе, когато майката напуска семейството си и изоставя 6-месечното си бебе, а бащата спира да ходи на работа, за да се грижи за детето. В крайна сметка той сам е потърсил колегите в ДСП и е пожелал синът му временно да бъде настанен в приемно семейство, каза Георгиева. Така мъжът отново тръгнал на работа, като често ходел да види детето си в приемното семейство. Изключително е благодарен на приемните родители и дори ги е поканил да станат кръстници на момченцето на първия му рожден ден. Скоро детето ще тръгне на детска ясла и бащата ще може отново да си го вземе у дома, заключи Снежана Георгиева.