„БЕЗ аварии” е единственият по рода си бизнес форум в България, посветен на темата за надеждно функциониране на сгради и съоръжения, за осигуряване на безопасни условия на труд и защита на персонала. Събитието ще се проведе от 14-ти до 15- ноември, в Гранд Хотел Пловдив, във формат „конференция - изложбена зона“. То е насочено към широк спектър от индустрии и производства.

Експерти от авторитетни асоциации, университети и водещи компании от Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия, Сърбия и Франция ще представят иновативни решения в следните направления: усилване на конструкции, сгради и съоръжения; превенция от аварии в строителството; пожароизвестяване, сигурност и димна защита; видео наблюдение; детекция на опасни газове и утечки; сигнализиране и евакуационно оповестяване; анализ на микроклимата в производствените помещения; аварийно и непрекъсваемо електрозахранване, енергиен мониторинг; инфрачервена термография, лични предпазни средства; инциденти в петролната индустрия; ролята на изкуствения интелект във видео анализа и др.

Слушателите в конференцията и посетителите на изложбената зона ще имат възможност:

Да получат знания как да минимизират риска и ограничават щети, да повишават рентабилността, да избягват непредвидени разходи, престои на хора и машини.

Да осъществят личен контакт с колеги и нови доставчици.

Да научат как да финансират проекти за внедряване на иновации и какви са европейските стандарти, касаещи безопасността на стоките.

 Организаторите от Виа Експо предлагат отстъпки за участие в конференцията и преференциални условия за делегатите.

Част от лекторите и изложителите: Коника Минолта, Роберт Бош, Dräger Safety, MIRCE Akademy (Великобритания), УАСГ, Salvetti Foundation (Италия), Институт за пътна безопасност, Национална камара за пожарна безопасност в строителството, Българска асоциация по инфрачервена термография, Камара на строителите, Trokut Test, DTS - Цифрови преносни системи, Глобал-Тест, Mobiak (Гърция), Про Аудио България, TROX Austria, Българска асоциация на консултантите по Европейски програми, Център за изпитване и европейска сертификация, ОЛИМП Предпазни Екипировки, ИТА Инженеринг и др.