Двадесети за последните пет години опит за продажба на останалите от "Дунавия" активи ще направи на 15 ноември синдикът Димитър Богданов. За тези пет години предлаганите части от бившия мегазавод се стопиха наполовина и сега продаваните позиции са само три. Най-скъпата от тях - хладилното стопанство, се оферира за 1 975 457,00 лв. 
Началните цени на имотите са определени съгласно Експертна оценка от 3 юни тази година на инж. Евгений Божков.
"Дунавия" е в несъстоятелност от 11 декември 1996 година, но близо 23-годишната сага още е далеч от приключване. Тази година Окръжният съд даде и указания за ускоряване на процедурата, препоръка дошла след тематична проверка по заповед на Главния инспектор на Инспектората при Висшия съдебен съвет. Доколко ще се бърза обаче зависи най-вече от кредиторите, а в случая на "Дунавия" това е държавата, която обикновено не си дава много зор.