Благодарен съм на всички здравни работници, експерти и представители на лекарската гилдия, както и на хората, ангажирани с администрирането на здравните заведения, които уважиха поканата ми за дискусия, посветена на русенското здравеопазване.  Полезни неща чух и от социалните работници, ангажирани със здравните грижи и със специализираното обслужване на пациенти в нужда.
Винаги съм смятал, че здравето е БЕЗЦЕНЕН КАПИТАЛ, който не се измерва в килограми или в някакви определени физически единици, които ни ориентират в качествата и количествата на отрязъци от динамичното ни съвремие. Но най-точните параметри за жизнеността в една община, в едно населено място, в една държава, дори и  за същността на една успешна държавност, винаги могат да се открият успешно в качеството на здравето на хората. Желанието ми е наистина да имаме здрави жители в община Русе, да сме град-еталон в това отношение, а другите общини и български региони да споделят опита ни и да го превръщат в хуманен модел на демократичната държавност и на модерната грижа за здравето. 
 В откровения разговор единодушно надделя мнението, че общинското здравеопазване в Русе работи в условията на 100-процентова самоиздръжка, като все по-трудно отделя средства за инвестиции в инфраструктура и техника. Тези трудности засега се преодоляват, но при непрекъснато растящите разходи за фонд „Работна заплата“ и актуализациите на другите разходни пера – ток, вода, инфлационен натиск и индексиране на удръжките, много скоро ще настъпи времето, в което крехкият баланс ще бъде нарушен. Така професионалната имиграция може да се превърне в необратим „феномен“ за общинското здравеопазване. Ускорител на подобни процеси е и доста неповратливата политика на НЗОК, откъдето не отчитат непрекъснатия „натиск“ за увеличаване на доходите в сектора, който при константния коефициент за финансиране на различните видове болнични дейности ще „торпилира“ не само русенската, но и националната здравна система.
Ако бъда избран за кмет на Русе, ще дам много силна подкрепа на дирекциите и на отделите в общинската администрация, ангажирани със здравеопазването, за да обърнем посоката на имитационна загриженост и да стигнем до реални действия в подкрепа на общинските здравни заведения, които са търговски дружества. Те имат реални възможности   да  кандидатстват за обновление на сградите, където се помещават, защото в новия закон за санирането е предвидено да се отпускат пари за реконструкция и модернизиране на помещения и сгради, които са общинска собственост. 
Ангажирам се твърдо и с идеята  да осигуря  провеждането, и да го превърна в традиция, на „Отворен ден за безплатни профилактични прегледи“ в специализираните здравни заведения, разходите за който ще се поемат изцяло от общината. На всяка цена ще помислим за приоритетно финансиране в новия общински бюджет, като смятам, че спокойно могат да се отделят  до 5 процента годишно за капиталови разходи- медицинска техника, поддръжка, сервиз и  строителни ремонти  на здравните заведения. Това го има в практиката на няколко големи общини и не виждам причини Русе да не е сред тези градове – отличници в здравеопазването. 
В управленската ми визия, наречена „Високо, високо, високо-заедно можем“ има подробен раздел, посветен на русенското здравеопазване. В него е посочено, че главен приоритет на управлението ми, ако русенци ГЛАСУВАТ ЗА МЕН с №73 в интегралната бюлетина, ще бъде да превърнем РУСЕ  в град С  МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, поставено върху основите на хуманността, с равен достъп на всички граждани до висококачествени здравни услуги. Тук вече става дума  и за качествено нов мениджмънт на връзката между общинската администрация и   администрациите в отделните звена, болници и институции, ангажирани със здравето. 
Ще поставим фокуса върху  доизграждане на здравна система, с интензивна превенция и профилактика, защото превантивната грижа е в основата на съвременната, модерна и ефективна здравна система. Тази грижа акцентира както върху контрола на рисковете и предотвратяването на по-голяма част от заболяванията, така и върху здравната култура на русенци. Това ще доведе до намаляване на преждевременната смъртност и до позитивен статус на здравите хора.  Описаните по-горе усилия предполагат постепенно преминаване от традиционния медицински модел към по-широко сътрудничество в името на здравословния начин на живот и предполага много повече усилия, като за каузата работят ОБЕДИНЕНИ всички обществени сектори. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!