Темата за външния вид на един град винаги ще бъде актуална, не само по време на предизборни дебати и обещания, че, видите ли, близко е денят, в който всички ще тръгнем по „златни“ тротоари. Би било прекрасно да се реализира подобно обещание, но то дори не е и популизъм, затова се доверих на експертите от архитектурно-строителната и инженерната гилдия, като ги поканих в наситените ми с предизборни срещи графици да дискутираме архитектурния ритъм на нашия прекрасен град. Направих го, защото Русе притежава наистина изключително, „златно“ богатство - едно уникално материално наследство в областта на архитектурата и строителството, което ни е завещано от живелите преди нас на този красив бряг. Нашият град има особена, отличителна строителна култура, която за съжаление, през последните 10 години беше превърната в архитектура на непрозрачните решения, в грандоманско „нахвърляне“ и нагърбване с десетки големи проекти и стремежът беше продиктуван непременно, на всяка цена да се усвояват големите европейски пари, без да си даваме сметка дали можем и дали имаме достатъчно сили да преглътнем подобен залък. Освен като мои наблюдения, тези неща бяха артикулирани/произнесени и на въпросната среща с архитекти, строителни инженери и проектанти.
Моето желание и голямата ми надежда- постижима мечта, ако бъда избран за кмет, е да заложа строителни и урбанистични перспективи пред града в мащабите на поне две десетилетия, иначе е неоправдано да се правят обобщения и да се размахват добронамерено някакви архитектурно-управленчески решения. Целта ни е всички ОБЕДИНЕНИ да развием Русе и общината като модерно място за живот и заедно с това да съхраним достойно онова, което са ни завещали като материална култура и невероятна архитектура нашите предходници.
Важно и необходимо е да отбележим, че в града е нарушен балансът между модерното строителство и рушащите се стари сгради. Изключително наложително е да се подходи отговорно към промяна в законодателната уредба – чрез нашите народни представители. И съвсем конкретно - русенският депутат от ВМРО Искрен Веселинов, освен с юридическа квалификация е и с диплома и специализация от УАСГ, а неговата архитектурно-инженерна експертиза може винаги да бъде полезна на Русе и русенци с конкретни предложения в съответните законодателни комисии. Тук визирам директно даването на по-големи или дори на всички правомощия на общините да се грижат за опазването и възстановяването на т.нар. „сгради –паметници на културата“. В тази връзка много внимателно ще подходя и към новия Общ устройствен план на Община Русе – важен документ, който ще определя развитието на града през следващите 10-20 години. Моята визия и управленска програма предвиждат коренно нови подходи към строителството, архитектурата и единението между градската среда, промишлените зони, логистичните и индустриалните паркове, местата за отдих, туристическите обекти и атракциите. Искам да постигнем максимален синхрон между очакванията на гражданите, изпълнението на проектите и още един вътрешен ритъм – на втори план – между администрацията и камарите на строителните инженери, архитектите и проектантите. Този специфичен интелектуален потенциал от високо ерудирани кадри не се използваше пълноценно от общинската администрация, а практиката, наложена през последните 10 години, показва почти демонстративно несъгласие или мълчаливо противостоене на управляващите срещу мнението и идеите, отнасящи се до архитектурния ритъм на града и неговото бъдеще. Затова смятам, че трябва да се направи напълно прозрачен целият инвестиционен процес още от самото начало- от архитектурно-инженерната му обосновка до подготовката и реализацията.
Първата ми задача в това отношение ще бъде да се направи подробен online-каталог, качен на сайта на Общината, за да се виждат свободните общински терени - с техните кадастрални характеристики и подробните им устройствени планове, за да се ориентират по-добре потенциалните инвеститори. И непременно, не само за гражданите – работа на едно гише и за професионалистите архитекти, строителните инженери и проектантите, за да няма субективизъм, администриране и забавяне – досегашна практика, която спъваше инвестиционния процес. Работата за хармонична градска среда и за съхранена, възстановена архитектура, ще бъде много сложна, ще изисква неимоверни усилия и, разбира се, много отговорности. За всичко това ще се произнасят компетентно и единствено само специалистите.
Възможностите са много, но най-краткият път към по-горе изброените практически действия е ВАШИЯТ избор за добротo на НАШИЯ град - 
номер 73 в интегралната бюлетина!
Направете го! 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!