Държавата въвежда строги ограничения в отглеждането на прасета заради епидемията от Африканска чума по свинете. Занапред в кочината на село ще могат да се гледат до три прасета, а не пет, както досега. Това предвиждат новите мерки за по-висока биосигурност, заложени в измененията в Наредба щ44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите за обществено обсъждане. След изтребването на над 70 хиляди свине в Русенско на практика не останаха отглеждани в задните дворове прасета и сега за кочините се изскват допълнителни мерки. 
Предназначението на животните в личните стопанства ще бъде само за угояване. Около кочините ще трябва да се обособят ограждения за биологична сигурност, както и да се осигури постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция.
Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.
При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени. Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства.