4529 лева успя да си спести длъжник, след като Районният съд на първа инстанция обяви, че договорът, по който е изтеглил 3000 лева бърз заем, е недействителен. Решението обаче може да се обжалва.
Магистратите прецениха, че клиентът на фирмата за кредити всъщност въобще не е бил запознат по какъв начин изплаща заема си и как се формира претендираната всеки месец вноска.
Посочването в договора на сума на заема, срок, размер на вноската и дата на погасяване не представлява погасителен план. Всяка една анюитетна месечна вноска е сбор от главница, лихви и съответна част от годишна такса и за всеки месец тези компоненти са различни. Липсата на подобна разбивка лишава от възможността потребителят да е наясно, внасяйки парична сума в погашение на своя дълг, коя част от него погасява, посочи в мотивите си съдът.
Затова прецени, че договорът не отговаря на законовите изисквания, което го прави недействителен и при това положение длъжникът трябва да върне само остатъка от чистата стойност на кредита без лихви и оскъпяване. 
Самият заем от 3000 лева бил изтеглен още през пролетта на 2013 година при 54.96% лихвен процент на разходи и 46.71% лихвен процент, а месечната вноска била изчислена на 139 лева. Сметката показвала, че след 48 месеца задължението щяло да възлезе на 6783 лева. Потребителят успял да върне 1981 лева, а според фирмата за бързи кредити му оставали още 5547 лева.
След намесата на съда обаче се оказа, че според първата инстанция става въпрос за неизплатени 1018 лева, които остава да бъдат погасени, а останалите 4529 лева съдът обяви за неправомерно претендирани.