Всички сме свидетели как в Русе едновременно започнаха ремонтите и реконструкциите на десетки обекти на територията на общинския и областен център. И как големите инфраструктурни, градоустройствени преображения и намерения да превърнем Русе в европейски еталон и в българската Дунавска столица са „в разкрач”. Необходимо е да го артикулираме ясно и без заобикалки: Градът беше обърнат С ЛИЦЕ КЪМ РЕКАТА, НО НАДОЛУ С ГЛАВАТА. 
Но нека да започнем с ежедневните и важните неща, които не могат да бъдат отлагани, когато става дума за инфраструктура и за урбанистична жизнена среда- ВСИЧКО ЗАПОЧНАТО ще бъде довършено, само че в друг ритъм и под строг контрол на изпълнителите, които са поели ангажимента да го направят. Проблемите за решаване в Русе наистина са много и аз смятам, че встъпващият в длъжността кмет на града трябва ВЕДНАГА ДА СЕ ЗАХВАНЕ с тяхното отстраняване, като в същото време мисли за стратегическото позициониране и на по-глобалните въпроси, отнасящи се до развитието на Русе и на общината. 
Като неотложни приоритети остават започнатите съвместни проекти, които Русе и Гюргево изпълняват в настоящия програмен период 2014-2020 г. Те задължително ще бъдат доведени до край. Хубаво е русенци да знаят, че имаме още много работа в следните направления: Проект  за „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, в рамките на който са рехабилитацията на КЕЯ и пристанищните стени на пътническия терминал „Русе-център“. Друг важен трансграничен проект е ремонтът и модернизацията на бул. „Липник”; и още един проект - реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март”, както и ремонт и усилване на моста при пътен възел „Сарая”. Час по-скоро трябва да задействаме практически одобрения за финансиране и вече реален проект по така наречения „воден цикъл“- за канализация на Кулата и Долапите.  
КЛЮЧОВОТО ПОСЛАНИЕ към русенци е, че ще направя още полезни ходове във връзка със строителството на  отсечката Русе-Бяла. Тя е част от стратегически важната магистрала Русе-Велико Търново, за да се влее този модерен път в голямата транспортна артерия- автомагистрала „Хемус“. И още едно особено важно решение за Русе - строителството на трети мост на Дунав между Русе и Гюргево и връзката на съоръжението с новата магистрала Русе-Велико Търново.  За тях вече работих много усилено и резултатно на междудържавно равнище с отговорни фактори в северната ни съседка и затова получих безрезервна подкрепа от българската изпълнителна власт. Третият мост стана българо-румънски държавен приоритет. Това е една от големите ми, русенски победи като областен управител, които искам да реализирам практически, ако Вие, уважаеми русенци, ми ГЛАСУВАТЕ ДОВЕРИЕ С №73 в интегралната бюлетина. Не бива да забравяме възможността да развием летището в Щръклево като въздушен товарен терминал, с ключово значение за транспортни доставки по въздух между двата континента – Азия и Европа. Реката, двата моста и автомагистралите, в транспортен тандем с летището наистина ще ни осигурят перспективна икономическа „орбита“ в дълбините на Третото хилядолетие, където, вече неведнъж го подчертавах, ние необратимо навлизаме.
Мисля също така, че експериментите в Русе с инфраструктурата  и с рисковите  строителни  „атаки“ на много обекти наведнъж, без изпълнителски капацитет и осигурено авансово финансиране, за да ни възстановят после средствата от европейските фондове, трябва да преминат към качествено  ново планиране. Привърженик съм на предварителните дискусии и на внимателното обсъждане с архитекти, инженери, конструктори и професионалисти, за да знаем какъв е капацитетът ни и можем ли наистина да започнем ново строителство или мащабна реконструкция. 
И необходими щрихи към пътната мрежа в общината, улиците, площадите, паркингите и другите транспортни съоръжения. В тази посока имаме какво да желаем, за да действаме изпреварващо, с готови, конкретни разчети, и в нормативно предвиденото време обосновано и успешно да искаме пари за целево финансиране от републиканския бюджет.
Няма, разбира се, универсални „рецепти“ за бързия напредък и за промяната, която всички желаем. Тяхното начало можем да поставим с НОМЕР 73 в бюлетината на предстоящите избори, за да сме на висотата на своето време. И ОБЕДИНЕНИ, а не разделени, да свършим полезни неща, за които поколенията след нас ще говорят с респект и уважение. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!