Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

15 продавач- консултанти, средно обр, руски/английски език
*Работните места са за Банско

Други СРМ обявени в ДБТ

2 работници в производство на боза, средно/основно обр.
2 монтажници на климатична, вентилационна и хладилна техника, средно техническо обр., кат.В, опит 
3 техник –механици на хладилна и климатична техникна, средно техническо обр., кат.В, свидетелство за заваряване на цветни метали, опит
2 електротехници в сферата на ремонта и поддръжката на електроуреди, средно техническо обр., опит
8 машинни оператори в производство на керамични изделия, средно обр.
2 електромеханици за производство на санитарна керамика, средно обр.
3 водачи на мотокар в производство на санитарна керамика, средно обр.
2 чистачи хигиенисти за производствени помещения, средно обр.
1 портиер, средно обр.
3 монтажници на ВиК и отоплителни инсталации, средно техническо обр. ,опит , кат.В
2 помощника  на учителя в детска градина, средно обр.
1 помощник възпитател в детска градина, средно обр.
1 логопед,  висше обр.(логопедия),  комп.умения
1 анализатор в текстилна  лаборатория, средно /висше обр.,английски език,компютърни умения
2 продавач-консултанти в павилион, средно обр, подходящо и за пенсионери
10 обслужващи магазин и 7 складови работници в магазин стоки за дома, средно обр., срочна заетост
15 машинни оператори производство на памук, средно / основно обр.
15 машинни оператори в цех за производство на клечки за уши,средно/основно обр.
5 оператори производство на щори, средно обр.
1 оперативен счетоводител, висше обр - счетоводство и контрол, опит в счетоводство в производствена сфера
1 търговски представител, уеб комуникация, висше обр.( маркетинг,мениджмънт), отлични компютърни умения, английски език ( говоримо и писмено), кат.В
1 сервизен техник на компютърна техника-диагностика , ремонт, висще обр.( компютърни системи и технологии), английски език
6 докери в складова база, средно обр.
2 багеристи, средно/основно обр., свидетелство за управление на пътно-строителни машини / за с. Юделник/
1 медицинска сестра, висше обр./акушерка, фелдшер/, компютърни умения, опитът е предимство
4 търговски представители, висше обр., компютърни умения,  кат. В, подходящо за студенти
5 пакетировачи на сол, средно обр., правоспособност за мотокар е предимство
2 настройчици на машини с цифрово управление, средно техническо обр., опитът е предимство
3 стругари обработка на метал, средно  обр., опитът е предимство
1 общ работник поддръжка в детска градина, средно обр. /за с. Николово/
1 сценичен работник, средно обр.
1 специалист дигитален маркетинг, висше обр. - маркетинг/маркетингови комуникации, английски език, работа с рекламни платформи
5 складови работници  бързооборотни стоки, средно обр
2 шофьори разносна търговия на бързооборотни соки, средно обр., кат. В
3 търговски представители бързооборотни соки, средно/висше обр., кат. В
8 оператори на монтажна линия за метални детайли, средно обр.
5 монтажници на алуминиева и PVC дограма, кат.В, средно техническо обр.
1 технически секретар (спедиторска фирма), висше обр, компютърни умения, английски език
3 докери в производство на електроматериали, средно/основно обр.
2 електромонтьори в производство на електроматериали, висше обр./средно техническо обр., мин 3 год.опит
1 готвач в детска градина,средно обр./професионален колеж/, минимум 5 год. опит
2 технолози на облекла, средно обр., опит 1 год.
2 кроячи, основно обр., опит 1 год.
2 контрольори по качество на облекла, средно обр., опит 1 год.
1 моделиер - конструктор на облекла, средно обр., CAD-CAM, опит 1 год.
1 монтажник на климатична техника, средно обр., опит
1 мияч в автомивка на товарни автомобили, средно/основно обр.
1 механик-монтьор на товарни автомобили, средно специално обр., 3 год. стаж
5 монтажници на климатични и вентилационни системи, средно техн. обр, кат В
3 касиери и 2 продавач-консултанти в хранителни стоки, средно обр.
2 помощник готвачи и 2 помощници в кухня в кулинарен магазин, средно обр.
2 продавач- консултанти в детски магазин, средно обр.
2 служители приготвяне заявки, средно обр., управление на мотокар е предимство
2 учители в детска градина, висше обр. предучилищна педагогика
1 кранист ел. портален кран, правоспособност
10 хигиенисти в търговски обект, средно обр.
1 склададжия в автомобилна индустрия, средно обр., компютърни умения
1 технолог в автомобилна индустрия, висше обр., компютърни умения, английски език
3 машинни оператори в автомобилна индустрия, основно обр.
1 шлосер – матричар в автомобилна индустрия, средно обр., опит 2г.
2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр., опит 1г.
25 служители запитвания, висше/средно обр., компютърни умения, отличен немски език
5 болногледачи в социално заведение, без изискване за образование
5 служители търговска зала в хранителен хипермаркет, средно обр.
2 готвачи топла витрина в хранителен хипермаркет , средно обр.
1 помощник сладкар в хранителен хипермаркет, средно обр.
10 оператори в мебелно производство, средно обр., опит в бранша е предимство
2 работници сглобяване опаковки, средно/основно обр.
5 сервитьори, средно/основно обр., опит
3 готвачи, средно обр., опит
1 моделиер – конструктор на облекла, средно обр., квалификация CAD-CAM 
1 стругар, без изискване за обр.
7 работници в производство на кори за яйца, средно/основно обр.
3 оператори на машина за разкрой на метали, средно обр
3 шмиргелисти, средно обр.
1 чистач/хигиенист  производствени помещения, средно/основно обр.
2 оператори  на заваръчен робот, средно обр., правоспособност
2 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно обр.
4 комплектовчици, средно обр., предимство е притежаването на правоспособност за мотокар
4 заварчици, средно обр., предимство е документ за заварчик
2 специалисти маркетинг в производство на опаковки от велпапе, висше техническо обр., английски език/ румънски-препоръчително, компютърни умения Open Office/Libre Office, опит в производство-предимство
10 обслужващи работници производство на опаковки от велпапе, средно обр, техническо – предимство
5 машинни оператори в производство на печатни платки, средно обр.
15 монтажници електронни елементи, средно обр
2 оператори СОТ – видео наблюдение, средно обр, компютърни умения
6 машинни оператори в рафинерен цех, средно обр.
3 общи работници в рафинерен цех, средно обр
3 електромеханици в мебелно производство, висше/средно обр.
4 складови работници в мебелно производство, средно обр.
16 работници разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр.
5 тапицери в мебелно производство, средно обр.
4 общи работници в мебелно производство, средно обр
1 офис асистент, висше/средно обр, английски език, компютърни умения
4 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно обр., опитът е предимство
4 заварчици, корабостроене и кораборемонт, средно обр., опитът е предимство
1 хигиенист в заведение за бързо хранене, средно/основно обр.
5 тапицери в мебелно производство, средно обр.
4 общи работници в мебелно производство, средно обр.
2 кроячи в шивашка промишленост, средно/основно обр.
1 банцингар, средно/основно обр.
3 общи  работници/ръчници в шивашка промишленост, средно/основно обр.
3 машинни оператори на пелетираща машина, основно обр.
1 технолог, висше техническо обр., английски език, SolidWorks, AutoCAD
1 шофьор на училищен  автобус, кат С/D, средно обр.,
1 старши техник КИП и А в химическа промишленост, висше обр. - автоматика на производството/електроника, опит 5г.
1 експерт системен софтуер база данни в химическа промишленост, висше обр. по специалността, владеене на SQL, PL/SQL, английски език, опит 1г на сходна позиция
1 инженер технолог опаковане на продукция в химическа промишленост, висше техническо обр., английски език, 3г опит
3 апаратчикa  синтез в химическа промишленост, средно обр./химия/
2 бункеристи в химическа промишленост, средно обр
2 техника  КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 1г.
2 лаборанти в химическа промишленост, химическо образование
1 техник-механик в химическа промишленост , средно/висше техническо обр., опит
2 шлосери в химическа промишленост, средно техническо обр., правоспособност за заваряване, опит в производство
3 апаратчици производство в химическа промишленост, средно техническо обр., опит в производство
3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения
15 шофьори международни превози в ЕС, Норвегия, Швейцария, кат СЕ, ADR
8 работници сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, средно обр.
1 хигиенист административни помещения, средно/основно обр., опит
1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство
1 специалист търговия, средно икономическо обр., компютърни умения, за лице с намалена работоспособност
2 снабдители доставчици магазин хранителни стоки, средно обр., кат В/С /бус/
6 продавач-консултанти в магазин хр. стоки на самообслужване, средно обр.
1 водач на мотокар в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност, /за с. Иваново/
6 работници тръбна линия, , средно/основно обр.
2 контрольори качество в производство на тръби и профили, средно техническо обр., опитът е предимство
1 общ работник в производство свързващи елементи, средно/основно обр.
1 матричар в производство свързващи елементи, средно обр, опит 5г.
1 организатор производство свързващи елементи, средно обр
1 автомонтьор, средно обр., опит 3г.
4 работници саниране и гипсокартон,  8 общи работници строителство
3 настройчици на шприц машини, средно обр.
3 склададжии, средно обр.,  кат В, свидетелство за управление на мотокар, компютърни умения
8 работници промишлено производство, средно обр
6 манипуланти производство, средно обр
6 опаковачи в промишлено производство, средно обр
4 оператори на преса и 5 работници приготвяне на шамот в производство на огнеупорни изделия, средно обр.
3 работници в кухня/дюнерджии, средно обр
1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.
5 работници производство на вино, средно/основно обр
2 продавачи/чки павилион закуски и скара, средно/основно обр.
1 фадромист, средно професионално обр, правоспособност, 3г стаж
1 техник – механик на сепарираща инсталация, средно професионално обр, 3г стаж
2 шофьори на товарен автомобил, кат С/СЕ, средно обр.
5 оператори на гладачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
4 складови работници – вътрешна логистика в чорапно производство, средно обр., компютърни умения, чужд език е предимство,предлага се обучение
8 опаковачи в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
3 окачествители в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение
12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр, по чл 38 ЗХУ
4 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12т, кат СЕ, средно обр.
4 санитари, болнично заведение, средно обр.
3 помощник-разкройчик на ПДЧ, средно обр.
5 монтажници на корпусна мебел-вътрешен монтаж, средно обр.
5 опаковчици/пакетажници-мебелно производство, средно обр.
5 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно обр.
1 конструктор на мебели, висше обр.
2 монтажници метални конструкции, средно обр./техническо обр. е прдимство/, кат В
2 водач на селскостопанска техника (тракторист), кат.Ткт 
5 общи работници в плетачно производство, ( товаро-разтоварна дейност), средно/основно обр.
1 общ складов работник (по чл.38, ал.1.от ЗХУ), средно обр., свидетелство за управление на високоповдигач (предимство) 
1 рецепционист хотел - средно обр., английски език (за малък хотел) 
5 общи работници за вътрешно почистване на цистерни ,средно / основно обр. 
1 счетоводител , висше обр.(икономика,счетоводство и контрол)
1 счетоводител ,средно обр.- може и без опит
1 помощник-готвач, средно обр.- социални грижи 
5 медицински сестри,висше/средно обр.
1 учител (лектор) по турски език, висше обр.
1 учител (лектор) по английски език, висше обр.
1 чистач/хигиенист,средно /основно обр., валидна здравна книжка
5 шивачи , дамско облекло, средно обр., професионален колеж 
2 снабдители /доставчици на бързооборотни стоки, средно обр,  кат В
2 складови работници -бързооборотни стоки, средно/основно обр
10 лекари и 10 медицински сестри в болница, висше по специалността
1 гумаджия, средно/основно обр., опит
2 бармани, средно обр.,
1 международен шофьор, кат С+Е, средно обр, релация България-Словакия-Унгария
2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ
5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр
5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.
4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство
9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство
21 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство
20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство
1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.
1 хигиенист в заведение, средно/основно обр
1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ
2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ
1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ
1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ
1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ
1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ/
1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ
2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит
5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър - икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ
1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ
8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование
1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ
1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ
1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ
2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже
5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК
2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово
2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.
2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство
10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство
1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения
1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит
4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.
1 служител в склад за авточасти, средно обр.
2 кроячи на текстил, опит
5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.
1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С
1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. - здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж
2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.
15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение
3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
5 електромонтьори, средно обр., квалификация
4 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.
1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения
1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство
34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR 
1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство
8 монтажници, електронни елементи, средно обр.
9  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.
2 накатвачи на плат, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.
3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат
1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения
3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
2 касиери в бензиностанции, средно обр.
2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.
2 оператори на абкант, средно техническо обр.
6 работници, спомагателни шивашки дейности,  средно/основно обр. 
29  гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
50 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение 


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:


- За стажуване

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика
1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн
1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит
3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика
1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, комп.науки
1 продавач - консултант, средно/висше обр. - икономика
3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика
1 оперативен  счетоводител, средно обр. - икономика
1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол
1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право
1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство


- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1`уеб дизайнер, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно обр.
1 търговски сътрудник, средно обр.
1 асистент-офис, средно обр.
1 технически секретар, средно обр.
1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
2 автомонтьори, основно/средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
1 продавач - консултант, средно обр.
2 електромонтьори, средно обр.
1 правен секретар, средно/висше обр.
2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.
2 общи работника, основно/средно обр.
1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

50 шивачи, средно образование /за гр.Бяла/
1 образователен медиатор на 4 часа, висше образование /за гр. Бяла/
1 образователен медиатор, средно образование /за с. Полско Косово/    
1 учител по музика /за  гр.Бяла/
2 продавач-консултанти,средно образование /за с.Копривец/ 
1 електротехник /за гр.Бяла/
1 заварчик /за гр.Бяла/
2 монтажници /за гр.Бяла/
3 общи работници /за гр.Бяла/
8 машинни оператори, изделия от дърво, основно образование /за гр.Бяла / 
2 продавач - консултанти, средно образование /за с.Пиперково/
1 общ работник  /за  с.Пиперково/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.