В последните дебати по националните телевизии с моите конкуренти в надпреварата за кметския пост в гр. Русе щекотливо и много ясно от анкетите с граждани изпъква един основен въпрос- за здравето на русенската екология. Вярно е, че въздухът в Русе не е „излекуван“ от предишния спомен за ужаса от хлорните „атаки“ през 80-те години на миналия век.Темата се експлоатира на всички нива, от всички участници в дебата и това в известен смисъл подсказва част от посоките на новото кметско управление, което ще бъде факт след изборите на 27 октомври. Очевидно е, че  на бъдещия кметски екип и на другите управляващи, в следващите мандати, ще се наложи много по-ясно да фиксират проблемите и да ги подлагат на  безкомпромисно обществено обсъждане- за разлика от досегашната практика, а всички действия на кмета и неговите предложения в тази посока трябва да се осъществяват в условията на пълна прозрачност. 
По телевизията вече бяха казани много неща и за да не се повтарям, ще си позволя само да уточня, че всичко изречено дотук е в периметъра на констатациите – ние просто дебатираме свършен факт, а той е, че положението с екологичните проблеми на Русе се е влошавало през последните 10 години, въпреки усилията да излезем от сферата на говоренето към реалните действия. Няма как да игнорираме и онова, което се говори по безжичния телефон сред русенци- мълвата, че големите замърсители се търпят заради меценатските програми и сътрудничеството им с местната власт, независимо от констатациите и все по-изострящото се обществено напрежение в резултат на нечистия въздух, който не само дишаме, но който вече трови обществения диалог и прекършва вярата в закона. Така се торпилират възможностите на местната власт и на държавността да се справят с дилемата. 
Какво КОНКРЕТНО е залегнало в програмата ми за екологически ангажирано управление на Русе. Визията „Високо, високо, високо-заедно можем“ предлага: 
РУСЕ  да се превърне най-после в ГРАД С  ЧИСТА,  ЗЕЛЕНА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА. 
ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ Е НЕПРИКОСНОВЕНО ПРАВО НА РУСЕНЦИ! 
Отговорното управление изисква общината най-после да поеме приоритетно своя  граждански ангажимент за чистотата на въздуха, който дишаме. Това може да се осъществи единствено и само чрез постоянен и независим мониторинг. И чрез последователна програма за намаляване на замърсителите – индустриални, битови или от транспорт. Компромиси няма да се правят с никого, защото  става дума за здравето на всички в нашия град.
В тази връзка е необходимо да се отдели ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА от другите два важни приоритета, които също са в общественото полезрение- магистралата Русе-Велико Търново и един от най-значимите инфраструктурни проекти в европейската част на Дунав- третият мост над реката при Русе, така нареченият засега „Дунав мост-2“. На Русе му предстои най-важният проект „Русенци да дишат чист въздух”. 
Моят екип вече работи върху екологичната стратегия и тя ще стане факт, ако русенци ми гласуват доверие с БЮЛЕТИНА №73 на 27 октомври. Също така подготвяме нов профил на промишлените зони. Става дума за екологически подредена и предварително уточнена промишлената карта на Русе, направена въз основа на т.нар. „устройствено зониране“, в която ще развиват дейност инвеститорите,  но спазвайки стриктно нормативната и законодателната база. 
Какво ще представлява Русенската система за мониторинг на въздуха?  Тя ще улавя целия спектър от параметри-  фината запрашеност на въздуха, емисиите на  вредните газове, дразнещите миризми в околната среда. Получената информация ще дава възможност за прилагане на съвременни алгоритми и методи за геопространствен и темпорален  анализ не само в реално време, но и „offline“ за определени времеви периоди.  В пространствения периметър, осигурен от 6-те станции, разположени на територията на Русе, ще има опции за експорт на информация в различни формати и тя ще може да бъде използвана от всички органи на изпълнителната власт, ангажирани с опазването на околната среда. Измерванията ще предупреждават и за бедствия, аварии и др. форсмажорни обстоятелства. Данните директно ще се визуализират на уебсайта на община Русе, както и чрез монитори в градската среда.  Екологичната система ще стане основен компонент от новата ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА за контрол и управление на интелигентната градска инфраструктура, която ще изградим, за да бъде Русе наистина град на модерните и смелите бизнес решения, щадящи здравето на хората,  с  далечен прицел в Третото хилядолетие, в което все по-неумолимо навлизаме. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!