В началото на следващата година русенци ще могат да подават заявления по проекта, който предвижда подмяна на печките на дърва и въглища с нови отоплителни уреди, които щадят околната среда. Екоуредите ще са безплатни за хората, тъй като проектът е финансиран по програма "Лайф" на Европейската комисия. Конкретно за Русе общо 1468 стари печки на твърдо гориво ще бъдат сменени с отоплителни уреди, работещи с алтернативни източници. 80 домакинства ще бъдат обхванати в пилотната фаза, по която приемът на документи започва догодина, а още 1388 домакинства - в основния етап. 
Старите замърсяващи отоплителни уреди ще бъдат иззети и транспортирани за рециклиране и оползотворяване. Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната им продажба или употреба, посочват от общината. 
Всички въпроси, свързани с условията за участие в схемата за преход към алтернативни форми на отопление, ще бъдат обсъдени на кръгла маса на 24 октомври от 10 часа в заседателната зала на общината. 
Като част от процеса на консултациите общинската администрация очаква граждани, институции и всички заинтересовани страни да представят мнения и предложения по проекта на схемата най-късно до 23 октомври в деловодството или на имейл: [email protected] 
По проект "Лайф" Русе си партнира с общините София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и Монтана, като главната цел е подобряване на качеството на въздуха в шестте общини.
По време на пилотното тестване ще се анализират и оценят различните аспекти от прилагането на схемите за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за всяка една от общините. При необходимост те ще бъдат коригирани преди старта на основната фаза за подмяна на отоплението на домакинствата от дърва и въглища с екоуреди. Проектът "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух" ще се изпълнява до 2024 година.