От 100 до 1000 лева глоба ще налага общината за палене на огън в междублоковите пространства, парковете, градините и други открити места за обществено ползване. Такава е санкцията и за гражданите, които за отопление или технологични нужди използват нестандартни горива като гума, пластмаса, ПДЧ плоскости, едрогабаритни отпадъци. Същият е размерът и на глобата за неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват силно въздуха, като отделят голямо количество сажди и дим. За фирмите глобите за тези нарушения са от 1000 до 3000 лева. Това припомнят от общината във връзка с наближаващия отоплителен сезон. С началото му зачестяват и сигналите за остри и задушливи миризми и за замърсяване на въздуха от битово отопление на твърдо гориво.
Строги санкции има и за гражданите, които изгарят отпадъци в съдовете за смет и изхвърлят незагасена жар. Те се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци или юридическите лица ги грози имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. Такива глоби ще се налагат, ако отпадъците се изхвърлят извън специализираните съдове за смет и се замърсява пространството около тях, както и ако се оставят капаците на съдовете отворени. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.
При повреден контейнер тип "бобър" глобата е 800 лева, а за пластмасова кофа 100 лв.