Български граждани, които имат публични задължения няма да могат да напускат границите на Европейския съюз с повече от 30 000 лв. в себе си. Това предвиждат промени във Валутния закон, които Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане. Според текстовете в законопроекта, контролът за спазването на изискванията ще се осъществява от митничарите. Те предварително ще получават по служебен път информация за наличието на публични задължения за всяко физическо лице.

От финансовото министерство напомнят, че паричните средства, които се намират в хората, напускащи територията на България, подлежат на деклариране съгласно принципа на задължителното деклариране. Освен това, при напускане границите на Европейския съюз всички лица са задължени да декларират пари в брой в размер над 10 000 евро, според сегашните изисквания.

Ограниченията, които сега се записват във Валутния закон, са залегнали и в европейското законодателство. Затова от финансовото министерство уточняват, че компетентните органи следва да бъдат оправомощени да упражняват необходимия ефективен контрол върху движенията на пари в брой.

Според друго изменение в Закона, ако благородни метали или скъпоценни камъни не бъдат декларирани, то глобата ще бъде в размер на една пета от стойността на недекларираните предмети. В проекта е предвидено още, когато недекларираният предмет е укрит по специален начин, наказанието да е глоба в размер на една четвърт от стойността на укритият предмет.

Причината за промените в санкциите е, че през юли тази година Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради недостатъчно ефективни и непропорционални на извършените нарушения санкции в съответния закон и Наказателния кодекс. Досега санкциите за недеклариране на средства над 10 000 лв. бяха глоба до 3 000 лв. за физически лица и до 6 000 лв. за юридически.