След острия спор между ГЕРБ и БСП за разпределението на председателските места в 210-те секции в община Русе, което впоследствие стигна и до съдебна зала, най-сетне съставът на секционните избирателни комисии е факт. Първоначалното решение на Общинската избирателна комисия, при което ГЕРБ имаха 171 председатели, а БСП нито един, беше отменено от Административния съд и се стигна до ново разпределение. При него ГЕРБ получават 100 председатели, а БСП 71, като броят на председателите от останалите партии и коалиции се запазва - Обединени патриоти имат 26 председатели, а ДПС - 13. При повторното решение на ОИК, което беше прието с 13 гласа "за", секционните комисии са назначени спрямо указанията на съда, като са съобразени със съотношението на парламентарно представените политически сили и техните представители в изборната администрация. На заседанието на ОИК в понеделник вечер политическите сили се споразумяха от раз и след като този път бяха удовлетворени исканията им, казусът приключи.