Представителите на различните културни институции, издатели, писатели, дизайнери, художници, журналисти, музиканти, университетски преподаватели, изпълнители и ръководители на творчески състави и групи уважиха нашата дискусия за културата в Русе. В „Канев център“ се получи откровен и задълбочен разговор за общите ни виждания по въпросите за развитието на духовността и за нейните проекции в настоящето и бъдещето на нашия град. Интересът към срещата беше предизвикан не само от любопитство какво ще кажа за намеренията си в областта на културата, но и заради искреното желание на творците от почти всички области на духовния живот в Русе да споделят свои идеи за развитието на културните процеси в града. Искрено съм благодарен на русенската интелигенция, че направи интересни и смислени предложения, които ще допълнят отворения прочит на моята визия за развитието на Русе, която сме нарекли „Високо, високо, високо- заедно можем повече“.
Всъщност с тази програма и в частта и за развитие на културата искаме да кажем също ВИСОКО и КАТЕГОРИЧНО НЕ на провинциалния комплекс за малоценност и на примиренческия манталитет в подходите към насъщните и най-важните културни проблеми на града. 
През последните години сме свидетели на симптоматичното „зацикляне“ и въртенето на едни и същи прояви в културния живот. Само Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ и още няколко национални прояви се опитват, въпреки ограничените си бюджети от година на година, да задържат своята привлекателност и уникална самобитност. 
За да преодолеем деструктивните тенденции в това отношение са необходими няколко неотложни решения, които са посочени в програмата ми:
1. Децентрализация на дейностите в областта на културата – актуализиране на статута на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, нов правилник и методология за дейността на Клуба на дейците на културата, на Биг бенд – Русе и на Общинския детски център за култура и изкуство, като ги обособим в приоритетни общински културни институции;
2. Повишаване на субсидията за читалищата и за сдружение „ФТТ „Найден Киров”.
3. Определяне на ясни правила кои събития и как ще бъдат финансирани от Общината.
4. Създаване на програма за насърчаване на детската и младежката аудитория.
5. Възстановяване на фестивала за съвременна градска култура „Аз, Градът” – една забравена лятна програма, за която беше създаден специален, но запуснат в последствие проект.
6. Преодоляване на статуквото на постоянно абонираните за бюджетни средства сдружения и творчески колективи, които модифицират едни и същи проекти и ги предлагат от години на гражданството. 
7. Разработване на мерки за постигане на максимален ефект, като:
- Развитие на културното предприемачество и т.нар. „творчески индустрии“
- Защита и поощряване на многообразието на културния живот и новите инициативи в духовната сфера
- Създаване на възможности за реализация на артистите и творците, в т.ч. мобилност на местните таланти и привличане на артисти в Русе от Дунавския регион и от водещи държави в Европа 
- Реформиране и внимателно децентрализиране на културния сектор в целия спектър от дейности и направления. 
Мисля, че на срещата в „Канев център“ успяхме да говорим открито и отговорно за развитието и перспективите пред русенската духовност в глобалните измерения на 21-вото столетие и 3-то хилядолетие. 
Благодаря на културните дейци и за високата оценка, която дадоха на политическото усилие и последователност, с която ВМРО в Русе въведе и съхрани уникалния за България предмет „Русезнание“, който се изучава по програма, съгласувана с РУО към образователното министерство. 
Нашата визия за развитие на културата наистина остава широко отворена за всякакви предложения, защото културата и образованието, които вървят ръка за ръка, са най-уязвимият, но и най-здрав фундамент на нашия общ живот като русенци. Ако бъда избран за кмет, ще подкрепям безрезервно и безусловно еталоните на русенската култура- международните фестивали, националните и световните прояви, на които градът е домакин, както и новите инициативи, които ще ми бъдат предложени от творците. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!