С 15 тролея и 20 електрически автобуса община Русе ще обнови градския транспорт и ще направи кръчка за решаване на два от наболелите проблеми в града - екологията и качеството на обществените превози. Новите  превозни средства ще са с ниски подове и ще са достъпни за хора с увреждания. За обслужването им ще се монтират и 24 станции за зареждане в тролейбусното депо, а на три места остарялата контактна мрежа ще се замени с нов модел с дистанционно управление. Ремонтът на мрежата ще обхване кръстовището до Симовата мелница, трасето от Симова мелница до централна жп гара, както и обръщалото пред гарата.
За "зелените" превозни средства общината получи 46,7 млн. лева, които идват по оперативна програма "Околна среда. Вчера кметът Пламен Стоилов подписа договор за безвъзмездно финансиране в Министерството на околната среда и водите по проекта, който се изпълнява в партньорство с "Общински транспорт".
Ще се осигури и необходимата инфраструктура за експлоатация на новите превозни средства, предвидена е и система за видеонаблюдение и за информация на пътниците в реално време. 
Това е следваща стъпка в започнатата от общината поетапната подмяна на старите и опасни тролейбуси в града. По русенските улици вече се движат 17 рециклирани тролея втора употреба, които бяха доставени от Швейцария и Чехия. С пускането им започна извеждането от употреба на най-амортизираните машини, повечето от които са над 30-годишни, не отгаварят на никакви изисквания и отблъскват пътниците.