Да се изтегли краткосрочен кредит от 8,12 млн. лева, с който да се гарантира доставката на 15 нови тролейбуса за градския транспорт, предлага на общинските съветници кметът Пенчо Милков. Возилата трябва да се доставят по проекта за подобряване на качеството на въздуха чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства на стойност близо 47 млн. лева, финансиран по ОП „Околна среда“. Заемът ще бъде изтеглен от Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД.
Община Русе към настоящия момент е доставила 20 електробуса, 20 бавни и 4 бързи зарядни станции на обща стойност 21 960 000 лева. В ход е обществена поръчка за закупуване на 15 тролейбуса, за които е необходимо да се осигури финансов ресурс за окончателно плащане. Сключването на договора с фонда ще бъде стартирано след сключване на договора за доставка на тролеите, чиято прогнозна стойност е 14 250 000 лева без ДДС. За окончателните разплащания по проекта ще са необходими заемни средства в размер на 8 120 000 лева, посочва Милков.
За доставчик на тролейбусите бе избрана чешката „Биофрог ЦЗ“ ЕООД, но неин конкурент обжалва класирането в КЗК и впоследствие във Върховния административен съд, който още не се е произнесъл с решение.