Възможно ли е овърдрафтът да излезе по-скъпо отколкото тегленето на бърз кредит?
Кредитните продукти, които се предлагат на пазара, вече са най-разнообразни - кредит до заплата, бърз кредит, овърдрафт, потребителски и др. Отдавна отмина времето, когато просто теглиш една сума и я връщаш заедно с лихвата. Днес вече има редица допълнителни условия, които трябва да се проверят, преди да се кандидатства за даден вид заем. В противен случай клиентите могат да се озоват в непосилен дълг за години напред.
Какво точно представлява овърдрафтът?
Овърдрафтът е специфичен вид кредит, който позволява на хората да теглят пари от дадена сметка, дори и да е празна. Ако трябва да причислим овърдрафта в някоя категория, то той спада към краткосрочното финансиране, което трябва да се върне във възможно най-кратък срок. Овърдрафт се дава от банките, като изискването е клиентът да си получава заплатата по тази сметка. Тоест, веднъж месечно със сигурност тя ще бъде покривана. В замяна на постоянно наличните допълнителни пари, клиентът плаща годишна такса.
Какво е бърз кредит?
Бързият кредит е също категория краткосрочен кредит, но се отпуска от регистрирани кредитни фирми, а не от банки. Той се изплаща на равни вноски всеки месец, а се отпуска на база на минимални доходи, които може да са от пенсия, майчински, заплата, приходи от наем и др. Спрямо потребителските кредити, бързите имат по-висока лихва, но се отпускат по-лесно и с по-малко документи и са перфектно решение, когато Ви трябва кредит до заплата или бързо финансиране за текущи разходи. Може да се вземе бърз кредит даже с лоша кредитна история, което е огромна разлика спрямо банковите кредити, защото те не правят компромиси при лошо ЦКР.
В какъв размер може да се тегли овърдрафт?
Размерът на овърдрафтът зависи от размера на доходите на клиента. Най-често банките използват големината на работната заплата за отправна точка и отпускат овърдрафт в размер два или три пъти по-голям от нея. Предвид това, че на никого не са му излишни допълнителни финансови средства, повечето хора приемат с радост предложението за овърдрафт.
Колко голям бърз кредит може да теглим?
Бързите кредити също са за малки суми. Най-често фирмите за спешно кредитиране отпускат заеми до 3000 лв., защото се приема, че този тип заем покрива неочаквани разходи от битово естество - ремонти, закупуване на някаква техника, покриване на задължение и др. Естествено, за колкото по-малка сума е кредитът, толкова по-ниски са месечните вноски и лихвата. Кредитните компании отпускат и много промоционални и преференциални условия за лоялни клиенти, така че е възможно даже да се намери бърз кредит, който да е без лихва.
Какво може да се обърка при овърдрафта?
Каква точно е идеята на тази буферна сума, която можем да теглим на минус от сметката ни? Макар и от ден на ден хората да стават по-интелигентни финансово, все още много хора не разбират какво е овърдрафт и го бъркат с бърз заем. Това само по себе си може да навлече оскъпяване на кредита. За да стане по-ясно, ще го онагледим с пример.
След като сме изтеглили примерно 200 лв. и сега сметката ни е на минус 200 лв., когато получим заплата в размер на 600 лв., тя ще покрие първо взетите 200 лв. и ще имаме на разположение само 400 лв. за харчене. Ако обаче не получим приходи по тази сметка и тези 200 лв. останат непокрити, на тях им се начисляват лихви и такси. Размерът на лихвата е по-голям от лихвите по потребителските кредити, защото финансовият продукт е за краткосрочно финансиране. Понякога лихва се начислява и директно при теглене на средства от овърдрафта. След като се начисли лихвата, ще трябва да започнем да връщаме сумата всеки месец. Къде е уловката тук?
За разлика от останалите видове кредити, като бързия кредит, вноските по овърдрафта не покриват главницата, а само лихвата. Тоест, основната сума остава без промяна. Това е малко объркващо, но основната цел не е да се изплаща вноска по вноска всеки месец, а когато длъжникът получи по-голяма сума да покрие целия заем наведнъж. Месечните вноски тук са втората опция. На овърдрафта не трябва да се гледа като на бърз кредит или на потребителски заем, колкото и примамливо да е да се плащат само минималните вноски, покриващи лихвата, това ще увеличи времето за изплащане многократно и ще оскъпи заема.
Какво се случва, ако изобщо не си плащаме овърдрафта?
Банките начисляват такси за нерегламентирани овърдрафти, които са седем пъти по-високи от тези при бързите кредити. Естествено, това не се води обикновена такса, а такса за забавено плащане. Макар и хората да изпитват притеснения за тегленето на кредит от фирма за бързи кредити, забелязваме, че таксите, които банките начисляват, не са по-малко страшни. Получава се така, защото овърдрафтът е предназначен да бъде краткосрочен, но хората се подвеждат и се завърта един цикъл на постоянен дълг. Хората няма как да спрат да се нуждаят от неща, като нараснали разходи за храна, сметки и др., но могат да изберат такъв кредит, който няма да им усложни финансовата ситуация и да влоши кредитната им история.
Каква точно е разликата между овърдрафт и бърз кредит?
Безспорно много хора намират за по-лесно да кандидатстват в банката си за овърдрафт и след това да го изплатят. От друга страна, бързите кредити са друга краткосрочна алтернатива на финансиране, която също си има позитивите. Кое излиза по-изгодно? След проучване и на банковите опции и на възможностите за теглене на заем от бърз кредит, става ясно, че е по-изгодно да се вземе заем от бърз кредит, вместо да се тегли непланиран овърдрафт. Въпреки лошото име на бързите кредити днес те не са чак толкова лоша алтернатива. За тях се кандидатства лесно, повечето компании даже имат системи за онлайн подаване на документи. Освен това, фирмите за бързи кредити нямат задължително условие за банкова сметка. Повечето фирми предлагат бърз кредит и без постоянен трудов договор, за разлика от овърдрафта, където клиентът трябва да получава заплатата си по същата сметка. Задължителните условия са далеч по-малко, когато се тегли заем от кредитна институция.