Обичайната игра на футбол пред блока приключила травмиращо за 10-годишно момче, което на 31 юли миналата година станало жертва на домашен пинчер. Докато бягало след топката, детето се заплело в повода на кучето и било ухапано на два пъти по крака от животното. Жената, която го разхождала, се стъписала и не успяла да реагира адекватно, като обяснила, че за първи път извежда домашния любимец на снаха си, не му познавала характера и не била свикнала да борави с повода.
Случаят стигна до две съдебни инстанции, след като родителите на ухапаното дете поискаха да бъдат обезщетени с 3000 лева. Посочено бе, че момчето стигнало до леене на куршум и сеанси при психолог заради преживения стрес, бълнуване нощем, нежелание да играе навън и новопридобит страх от кучета. Иначе детето се разминало предимно с одрасквания и охлузвания без дълбоки рани.
Адвокатът на стопанката на домашния любимец пък изтъкна, че действително се дължи обезщетение, но за не повече от 500 лева, тъй като детето провокирало кучето с резките си движение. Отделно бяха хвърлени обвинения към родителите му, тъй като никой от тях не бил край него да го наблюдава и следи.
Съдиите и от Районния, и от Окръжния съд окончателно прецениха, че справедливата парична компенсация за преживения стрес е в размер на 1000 лева и осъдиха стопанката на пинчера да я плати на нахапаното дете.