Онлайн платформа, разработена от граждани на Русе, дава възможност на всеки да посочи къде въздухът е замърсен. Сигналите се приемат на адрес http://bit.ly/2os0B3y, а инициаторите изрично подчертават важността мястото да е посочено максимално точно, за да могат да се очертаят проблемните зони в града. Информацията от интерактивната карта ще се обработва всяка седмица и ще се изпраща до медиите и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Следващата стъпка на създателите на екокартата ще бъде да монтират насочени към основните промишлени зони камери, чрез които денонощно да наблюдават в реално време дали има видими нарушения.
В същото време екоактивистите, които обичайно организират протестите с искане за чист въздух, подготвиха писмо до областния управител, директорите на РИОСВ, РЗИ и РДНСК с искане да бъдат оповестени изводите от проверката на назначената междуведомствена комисия. Тя имаше за цел да обедини експерти от различни институции, които да изследват проблемите с въздуха и усещаните зловония и да излязат със заключения до края на септември. В писмото си те настояват за ревизиране на химическите производители, за закупуване на измервателна техника за отчитане на химични замърсители и за ежемесечно измиване на улиците и междублоковите пространства.