В целия участък на река Дунав се наблюдава ограничаване в газенето на съдовете, каза за Радио "Фокус" инж. Павлин Цонев, изп. директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", във връзка с ниското ниво на реката.
"Особено след месец май липсата на валежи оказва своето влияние и в момента наблюдаваме ограничаване на корабоплаването както за нашия, така и за немския, австрийския и унгарския участък на Дунав", отбеляза инж. Цонев.
Той посочи, че на този етап затруднения в корабоплаването има в района на Белене, като там корабите "Вит" и "Осъм" работят денонощно по обозначаване на плавателния път.
"В момента "Осъм" работи в района на Белене, а "Вит" - в района на Силистра. Извършваме проверка и актуализация на маркировката с шамандури", каза инж. Цонев. Той обясни, че благодарение на извършената драгажна дейност в критичните участъци през 2018 и 2019 година, въпреки ниските водни стоежи, се наблюдават малко по-големи дълбочини на фарватера, което е в помощ на корабоплаването.
"При настоящите стойности на нивото, теоретично трябва да наблюдаваме дълбочини, по-малки от 2 метра, а в момента те са от порядъка на 2.20 2.30 метра. Естествено, има ограничаване в газенето на корабите и натовареността на съдовете, но не е такова, каквото е било преди години", заяви инж. Цонев. Той уточни, че дейностите по драгиране са съгласно договор между транспортното министерство и Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", като фирмата изпълнител е избрана след обществена поръчка.