Русе в управлението на ГЕРБ продължава да стои в периферията на държавата. Русе има нужда от управление от сериозни хора, които са доказани управленци и доказано не са крадци, с контакти, с чувство за мярка и достатъчност. Същевременно хора, които разбират от схеми и биха могли да ги препятстват. Елеонора Николова, и след работата в БОРКОР, и след работата в парламента, е комплексен политик, който е минал през много места и няма закога да си цапа името. За "Движение 21" водеща е максимата: "Не е важно дали котката е черна или бяла, важното е да лови мишки". Ние подкрепяме човека, защото няма да се овъртоли в схеми, може да свърши работа и има достатъчно възможности Русе да излезе от тази изолация. Това каза лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева, която застава зад кандидата за кмет на местна коалиция СДС Елеонора Николова. 
Подготвяме нашата програма и установих, че средната заплата в Русе е по-ниска от тази в Разград. В града отсъстват хората, духът и надеждата, посочи Елеонора Николова.