14 разрешителни за работа на непълнолетни младежи е издала Инспекцията по труда за ученици от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак". Това съобщи директорът на Инспекцията Ирена Николаева, като уточни, че става дума за гимназисти, които са от дуална паралелка по специалността "Мебелно производство" и им предстои да бъдат наети на работа в русенска фирма. Очакваме при нас да постъпят заявления и от други училища, където се развива дуално обучение, каза Николаева. Разрешенията са задължителни, тъй като младежите сключват трудови договори с работодателите и получават заплати, макар този период за тях да представлява едновременно обучение и практика. 
Продължава засиленият интерес към наемане на непълнолетни и в други русенски фирми, които не са свързани с училищата, добави Николаева. От началото на годината досега са издадени 207 разрешителни, от които само през август те са били 28, като въпреки приключването на летния сезон интересът на млади русенци към възможността да работят не намалява драстично.