Русенският Окръжен съд оправда изцяло бившия главен архитект на Русе Симеон Рангелов за действията му около проектирането и изграждането на хотел „Вега“. Според обвинението на прокуратурата, издадените от него 20 акта в периода 2009-2011 г. нарушават разпоредби на Закона за устройство на територията и са в полза на инвеститора на обекта. В резултат е частично премахната единична недвижима културна ценност - жилищно-търговска сграда на ул.“Александровска“ 48, без да е налице е налице положително становище от министъра на културата по реда на Закона за културно наследство.          
Описанието на нарушенията на Рангелов, направено от прокуратурата, заема 15 страници. Всички обвинения обаче са отхвърлени от съда. Мотивите за това решение не са оповестени, така че за това какви са евентуалните пропуски на обвинението, може само да се гадае. Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.
Архитект Рангелов веднъж бе оправдан по подобни обвинения заради скандала със заведението на бизнесмена Красимир Даков „План Б“, оказало се „преместваем обект“. То също бе обявено за незаконно от прокуратурата и тогавашният кмет Пламен Стоилов издаде заповеди за премахването му. Рангелов беше изправен пред дисциплинарен съвет задето е дал разрешение преместваемото по документи заведение да бъде изградено и така е уронил престижа на Общината. Поискана бе оставката му, но той не я подаде и бе уволнен. Впоследствие обаче от решение на Върховния административен съд стана ясно, че макар „План Б“ да не е преместваем според нормалните представи, според клаузите на ЗУТ е точно такъв и главният архитект е издал съвсем законни разрешителни.