Ден на отворените врати ще проведе на 1 октомври териториалното поделение на НОИ, съобщават от осигурителния институт. Датата, на която се отбелязва Международният ден на възрастните хора, е избрана в знак на уважение към потребностите на хората от третата възраст.
Предвижда се експертите от НОИ да разяснят на дошлите пенсионни въпроси. Консултациите ще се проведат между 9 и 16.30 часа в сградата на осигурителната институция на ул."Ангел Кънчев"1, както и между 9.30 и 13.30 часа във Военния клуб на ул."Одрин"4.