От 26 септември 2019 г. до 28 септември 2019 г., Търговско-промишлена палата-Враца ще организизира и проведе ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВАград Русе, алея „Перистери“, Младежки парк (под Вазата). Събитието се осъществява по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румънско-българската зона“, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Целта на фестивала е популяризирането на културно-историческото и природно наследство в трансграничния регион. По време на провеждането му, чрез работилници и в сътрудничество с изложителите и занаятчиите, децата ще се докоснат и ще опознаят културното наследство на Румъния и България, по забавен и привлекателен начин. Участници и изложители във фестивала ще бъдат представители на културни и образователни институции, музеи, природни паркове и занаятчии от Областите Враца и Русе, България и Окръзите Олт и Долж, Румъния. Ще бъдат представени следните занаяти: изработка на народни музикални инструменти, дърворезба, ръчно рисуване на коприна, иконопис, обработка на кожа, изработка на художествени кукли, иконопис върху яйца, изработка на арт изделия, традиционни тъкани, шевици и бродерии, грънчарство и неолитна керамика.

За повече информация, моля свържете се с г-жа Мая МИЛОВА, Координатор проект, на тел.: 0878 598218 или на e-mail: [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представя непременно  официалната позиция на Европейския Съюз.