Двойно превишение на нормата на фини прахови частици е отчела в понеделник следобед автоматичната станция "Възраждане", съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. При обичайни нива от 15-20 микрограма на кубичен метър показателите са достигнали до 30 микрограма. Според контрольорите това се дължи на изгарянето на останалите след жътвата стърнища в Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, което предпоставяло преноса на емисии към Русе. Подобни превишения на обичайните нива са регистрирани и в периода 12-14 септември. Проблемът е познат - всеки септември в Русе има дим и миризми от почистването с огън на ожънатите ниви около Гюргево. 
Вчера станцията показвала граничните 49.9 микрограма на кубичен метър при средноденонощна норма от 50 микрограма, съобщават още от РИОСВ.
От началото на 2019 г. до края на отоплителния период към 31 март станцията във „Възраждане“ е отчела, че през общо 18 дни е имало превишения на нормите по показател фини прахови частици. От април до края на август станцията е засякла само 1 превишение, което е регистрирано на 26 юни 2019 г.
Заради замърсяването в понеделник от екоинспекцията са поискали съдействие от областния управител Галин Григоров. От него очакват да направи официално запитване до румънските власти по отношение на замърсяването. 
Носещите се сажди и мръсният въздух са видими с просто око, коментират хората и обясняват, че през последните дни те са често явление в центъра на града.