Биофилтрите за пречистване на отпадъчните газове от производството на "Монтюпе" вече са готови. Соченият като един от основните замърсители на въздуха в Русе завод за автомобилни части миналия месец е получил актуализирано комплексно разрешително, като при извършени проверки от екоинспекцията е установено, че съоръженията са изградени и този месец предстои включването им. Контролните проверки на производствените площадки на "Монтюпе", "Топлофикация" и "Билбобул" бяха направени във връзка с бума на сигнали през втората половина на август за неприятни и задушливи миризми. 
Поставянето на биофилтри е част от програмата на "Монтюпе" за решаване на екологичните проблеми. Те ще улавят всички емисии в работната среда, за да не се изпускат във въздуха.

През изминалия месец получените жалби на зеления телефон, по електронната поща и централата на РИОСВ-Русе общо са 148, като 107 са за остри миризми. Голяма част от тях - 88, са се оказали неоснователни. Сигналите на гражданите за неприятни миризми на бакелит, химия и пластмаса са подавани основно във вечерните и нощните часове, като при извършените незабавни обходи в районите експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми, посочват от РИОСВ. 
И през август мобилната автоматична станция до Втора пожарна, която мери качеството на въздуха в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители - бензен, толуен и ксилен. Данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален, отчетени от пункта за мониторинг на площадката на „Монтюпе“, също не показват превишения на тези замърсители.