Изкусната майсторка на везбата и шевиците Севим Ганева от вчера е единствената българка в пъстрата многолюдна компания на първия международен фестивал на народното приложно творчество в град Коканда в Узбекистан. Градът е един от древните центрове на изкуството в Средна Азия, като е прочут с майсторите на дърворезбата, авторите на бижута и на ръчна хартия. От 23 юли тази година Коканда е удостоен от Световния съвет на занаятите с титлата Град на дърворезбата. 
В първия фестивал на народното творчество вземат участие 1116 майстори, от тях 191 са от 78 страни в чужбина. Севим Ганева ще сподели тайните на българската шевица и нейните кодове, пренесли през времето древни традиции и философии.